Agile

1agile

Metody tzw. zwinnej realizacji projektów (ang. Agile)

to nowoczesne podejście do tworzenia rozwiązań informatycznych oparte na ścisłej współpracy dostawcy z klientem oraz na tzw. programowaniu zwinnym. Metody Agile pozwalają znacznie ograniczyć ryzyko prowadzenia złożonych przedsięwzięć, przyspieszyć uzyskanie korzyści biznesowych przez klientów, a także obniżyć koszty realizacji projektów. Istotą tego podejścia jest jak najszybsze i jak najprostsze realizowanie założonych celów w realnym świecie charakteryzującym się szybką zmiennością i dużą złożonością.

Zalety podejścia zwinnego dostrzegliśmy ponad 6 lat temu, od początku konsekwentnie stosując je w coraz większej liczbie projektów. Podejście Agile wcielamy w życie używając najpopularniejszej obecnie i najbardziej rozwiniętej metody tego typu o nazwie Scrum, jednocześnie pogłębiając i doskonaląc naszą wiedzę poprzez udział w międzynarodowych konferencjach poświęconych metodom Agile.

W zakresie metod typu Agile Pentacomp posiada następujące certyfikaty:

  • Certified ScrumMaster przyznany przez Scrum Alliance
  • Professional Scrum Master I przyznany przez Scrum.org
  • Professional Scrum Product Owner I przyznany przez Scrum.org
  • ValueTank w zakresie testowania w metodyce Agile

Naszym klientom proponujemy zwinne podejście jako atrakcyjny, korzystny biznesowo sposób realizacji projektów informatycznych. Jest to alternatywa dla metod dotychczas stosowanych opartych na dalekosiężnym planowaniu, tradycyjnej organizacji dużych zespołów projektowych, przeformalizowanych metodach komunikacji oraz zasadniczej kontraktowej opozycji wykonawcy względem klienta.

Widząc ewidentne korzyści ze stosowania metod typu Agile, od dwóch lat wdrażamy je w naszej organizacji wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Wynikiem tych działań są inicjatywy, w których nasi pracownicy współpracują z Zarządem przy ulepszaniu naszej firmy.