Grupa Pentacomp

Grupę Pentacomp tworzą firmy Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. oraz Software Development Center Public spółka z o.o.

Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. działa na polskim rynku już od 1995 roku. W trakcie niemal 25 letniej działalności odnotowaliśmy wiele sukcesów na rynku wdrożeń dedykowanych systemów IT dla firm z sektora telekomunikacji, finansów, ubezpieczeń i przemysłu w kraju i za granicą, oraz dla sektora publicznego.

Specjalizacja Pentacompu obejmuje dedykowane rozwiązania IT, wspomagające strategiczne obszary działalności organizacji:
strzalka.png Business Intelligence bazujące na hurtowniach danych
strzalka.png Zarządzanie bezpieczeństwem, w tym wsparcie służb mundurowych
strzalka.png Doradztwo w zakresie Architektury Korporacyjnej
strzalka.png Pełne wsparcie komunikacji między podmiotami gospodarczymi i administracją
strzalka.png Zarządzanie produktami w sektorze ubezpieczeniowym

Pentacomp oferuje Klientom wsparcie na przestrzeni całego projektu wdrożeniowego: od analiz wymagań, przez projektowanie architektury i rozwiązania, produkcję i wdrożenie gotowego systemu, po jego utrzymanie. Zależnie od projektu możemy pełnić rolę integratora lub zapewniać usługę zarządzania projektami IT, stosując adekwatne standardy i metodologie.

Zapewniamy usługi w zakresie:
strzalka.png Doradztwa IT
strzalka.png Projektowania rozwiązań IT
strzalka.png Utrzymania i serwisowania systemów i rozwiązań informatycznych
strzalka.png Outsourcingu specjalistów – usług i kompetencji – w modelu Time & Material

Software Development Center Public spółka z o.o. powstała poprzez wydzielenie działu realizacji projektów dla sektora publicznego ze spółki Software Development Center S.A. Tak utworzona firma zajmuje się realizacją zaawansowanych rozwiązań IT m.in. dla Ministerstwa Finansów i administracji samorządowej. Od lipca 2016 r. 100% udziałów w firmie SDCP jest własnością Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.  Pentacomp jest dla SDCP najważniejszym partnerem biznesowym.

Specjalnością SDCP są zaawansowane systemy analizy ryzyka oraz systemy usług elektronicznych dedykowane szczególnie jednostkom administracji publicznej.

Rzetelność i wiarygodność Pentacompu potwierdzają wdrożenia i realizacje wykonane na rzecz najbardziej wymagających klientów.

Zapoznaj się z aktualnymi konkursami ofert z dn. 02.11.2017r.

Zapoznaj się z aktualnymi konkursami ofert z dn. 14.11.2017r.

Zapoznaj się z aktualnymi konkursami ofert z dn. 22.11.2017r.

Zapoznaj się z aktualnymi konkursami ofert z dn. 24.11.2017r.