Krajowy System e-Faktur

02/06/22

W 2023 roku elektroniczne fakturowanie i korzystanie z Krajowego System e-Faktur stanie się obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców.
Oznacza to, że każdy podmiot wystawiający faktury będzie zobligowany do zintegrowania swojego systemu fakturowego z KSeF. Wszystko po to, aby uszczelnić system podatkowy i skuteczniej przeciwdziałać oszustwom podatkowym. Jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo i ułatwić przekazywanie pomiędzy podmiotami faktur ustrukturyzowanych.

Jak spełnić obowiązek przesyłania e-faktur do KSeF?

Mamy gotowe rozwiązanie!
PentaSeF stanowi warstwę integracyjną pomiędzy systemem fakturowania a KSeF. PentaSeF importuje albo tworzy faktury ustrukturyzowane na podstawie danych w formacie plików tekstowych otrzymanych z systemów fakturujących. Zaimportowane e-faktury są wysyłane do systemu KSeF.

Więcej o rozwiązaniu PentaSeF.