Audyty dostępności WCAG

Zgodność z WCAG kluczem do dostępności cyfrowej


Audyt dostępności to proces oceny strony internetowej lub aplikacji pod kątem spełnienia standardów dostępności, takich jak WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Standard ten został opracowany przez grupę roboczą W3C (World Wide Web Consortium), określa wytyczne i wymagania dotyczące dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Celem audytu dostępności jest zapewnienie, by osoby z niepełnosprawnościami (np. osoby niewidome, niedowidzące, z niepełnosprawnościami ruchowymi) mogły bezproblemowo korzystać z danego serwisu. Audyt pomaga identyfikować problemy i błędy, które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z serwisu przez osoby z niepełnosprawnościami, a następnie wskazuje sposoby na ich poprawienie. Wykonanie audytu dostępności jest szczególnie ważne w przypadku instytucji publicznych, które muszą spełniać określone wymagania ustawowe, ale także dla firm, które chcą zapewnić swoim klientom najwyższy poziom obsługi i jakości usług.

Standard WCAG 2.1 – 4 kategorie dla dostępności stron internetowych

Postrzegalność


Obejmuje wytyczne dotyczące sposobu prezentacji treści, takie jak kontrast kolorów, alternatywne teksty dla elementów graficznych, dostępność multimediów, jak również sposób organizacji treści na stronie.

Funkcjonalność


Obejmuje wytyczne dotyczące możliwości interaktywności, które zapewniają, że osoby z niepełnosprawnościami mają takie same możliwości korzystania z funkcjonalności strony, co pozostali użytkownicy.

Zrozumiałość


Obejmuje wytyczne w zakresie zrozumiałości strony, zrozumiałego języka w tym zwracanych komunikatów, a także poprawności zadeklarowania użytego języka.

Solidność


Obejmuje wytyczne w zakresie możliwości obsługi przez różne programy użytkowników, czyli różne przeglądarki oraz czytniki ekranu dla osób niewidomych.

Procesy i narzędzia

Proces audytu dostępności


Dostępność cyfrowa to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim odpowiedzialność społeczna. Tworzymy cyfrowy świat, który jest dostępny dla wszystkich.

Więcej

Narzędzia i technologie


Narzędzia zapewniają najwyższą jakość usług w zakresie audytów dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG.

Więcej

Nasze usługi

  • Audyty dostępności  wykonujemy jako indywidualną usługę, jak i w połączeniu z audytem w zakresie interoperacyjności i bezpieczeństwa zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI).
  • Audyty zgodności z WCAG  przeprowadzamy na różnych etapach procesu projektowania i rozwoju witryny. Na etapie planowania oceniamy istniejące wymagania, zdefiniowane cele dostępności dla witryny oraz ustalamy, jakie poziomy należy osiągnąć. Na etapie projektowania, gdy opracowywane są wygląd, układ i interakcje witryny, dzięki audytowi identyfikujemy potencjalne problemy z dostępnością i na bieżąco wprowadzamy odpowiednie poprawki.

W celu zachowania zgodności strony z WCAG w długiej perspektywie, najlepiej przeprowadzać audyty regularnie. Szczególnie gdy na stronie dokonuje się istotnych zmian, takich jak aktualizacje treści, dodawanie nowych funkcji lub zmiany w układzie.

Zadbaj o pełną dostępność swojej strony. Skontaktuj się z nami.

+48 22 417 57 10 audyty@pentacomp.pl