Integracja

Integracja oparta o usługi


PentaSOA to zintegrowany pakiet oprogramowania umożliwiający zbudowanie elastycznego, wydajnego i skalowalnego środowiska komunikacji między systemami. W oparciu o ten autorski zestaw narzędzi projektujemy, tworzymy i utrzymujemy rozwiązania integracyjne.

PentaSOA tworzy szkielet fizycznej architektury korporacyjnej opartej o usługi (Service Oriented Architecture) i utrzymuje porządek w połączeniach między systemami IT. Umożliwia udostępnianie usług oraz szybkie dodawanie nowych. Dzięki SOA łatwiej je kontrolować, modyfikować i zarządzać nimi.

Co zyskujesz z PentaSOA?

Elastyczność


Konstrukcja rozwiązania zapewnia wysoką wydajność i wspiera skalowalność. Elastycznie dopasowuje się do zmiennych w czasie potrzeb i pozwala na ewolucyjną integrację z innymi systemami w organizacji.

Obniżenie kosztów wdrożenia


Nasza autorska platforma PentaSOA jest konkurencyjna cenowo w stosunku do komercyjnych rozwiązań istniejących na rynku.

Transfer wiedzy


Przeprowadzamy audyty i weryfikujemy potrzeby w zakresie integracji. Doradzamy przedsiębiorstwom w zakresie wdrażania architektury korporacyjnej zorientowanej na usługi i pomagamy w pełni wykorzystać jej potencjał.

Usługi PentaSOA

  • obsługa podpisu elektronicznego i znakowanie czasem
  • zarządzanie tożsamością i uprawnieniami
  • logowanie zdarzeń i zarządzanie incydentami

Kluczowe elementy rozwiązania zapewniają usługi infrastruktury klucza publicznego (PKI), zarządzania tożsamością (IDM) oraz jednorazowego uwierzytelniania (SSO). Usługi udostępnione są w ramach jednolitej szyny usług (ESB).

Napisz do nas i poznaj bliżej PentaSOA.

Kontakt