Ocena dostawców e-commerce

Zoptymalizowany proces oceniania dostawców dzięki analityce i mechanizmom Business Intelligence


Angażujemy zaawansowaną analitykę i mechanizmy Business Intelligence do zmiany nieefektywnego procesu oceniania w obiektywny, bieżący, automatyczny, dostosowany do potrzeb.  

Rozwiązujemy problemy firm, w których: 

 • procedura oceniania dostawców jest manualna i czasochłonna 
 • nie prowadzi się oceny współpracy z kooperantami lub jest ona dokonywana tylko raz, dwa razy w roku 
 • wynik oceny zależy od subiektywnych odczuć oceniającego 
 • dostawcy różnego typu są oceniani według tych samych kryteriów 
 • wszystkie kryteria oceny są równoważne. 

Korzyści

Obiektywne decyzje


Dysponując rzetelnymi danymi i wynikami ich analizy podejmujesz strategiczne decyzje na podstawie faktów, a nie subiektywnych odczuć. 

 

Motywacja dla dostawców


Dzięki bieżącemu feedbackowi dostawcy są zmotywowani do doskonalenia swoich ofert i poprawy jakości współpracy. 

 

Lepsza jakość produktów i usług


Świadoma selekcja dostawców pozwala na oferowanie produktów lepszej jakości i jednoczesną minimalizację liczby reklamacji i niezadowolonych klientów. 

 

Efektywność działu zakupów


Pracownicy mogą skupić się na budowaniu relacji z dostawcami i analizie danych, zamiast poświęcać czas na manualne przygotowywanie ocen. 

Nasze usługi

WYBRANE FUNKCJE 

 • Przypisywanie wag dla kryteriów i kategorii. 
 • Możliwość uwzględnienia dużej liczby kryteriów przy zachowaniu przejrzystości rozwiązania. 
 • Porównywanie i analiza wyników.  
 • Wykrywanie korelacji pomiędzy kryteriami z różnych obszarów.  
 • Rankingi dostawców w podziale na kategorie. 
 • Przypisywanie dostawców do segmentów wyznaczających strategie współpracy. 
 • Możliwość śledzenia trendów długoterminowych.
 • Raportowanie strategiczne bez potrzeby analizy danych detalicznych.

Skontaktuj się z nam, by poznać szczegóły

+48 22 417 57 10 bi@pentacomp.pl