Analiza Predykcyjna

Analiza predykcyjna - ilościowe wspomaganie decyzji

Analiza predykcyjna (AP) jest to proces wykorzystujący różne techniki analizy statystycznej i modelowania, a jej celem jest odkrycie powiązań, wzorców i prawidłowości w posiadanych zbiorach bieżących i historycznych danych oraz tworzenie na tej podstawie wnioskowań odnoszących się do przyszłości

Nasza oferta w obszarze analizy predykcyjnej obejmuje takie działania jak:
strzalka_1.png  współpraca z obszarami biznesowymi w zakresie identyfikacji tematów, których analiza ilościowa może dać wyniki istotne z punktu widzenia scenariuszy i strategii rozwoju biznesu,
strzalka_1.png  opracowanie założeń i dostarczenie rozwiązań analitycznych w oparciu o wybrane przez klienta technologie takie jak SAS, MicroStrategy czy biblioteka R,
strzalka_1.png  usługi utrzymania i dalszego doskonalenia modeli analitycznych.