Inne produkty

PentaRODO - skuteczne narzędzie informatyczne, które wspiera organizację w spełnieniu wymagań RODO.

PentaVMS - elastyczny system informatyczny, który służy do zarządzania dostawcami, monitorowania pracy dostawców i skutecznego zarządzania ryzykiem

Campaign Management - rozwiązania wsparcia wielokanałowych kampanii marketingowych

PentaCBK Suite - rozwiązania wspierające zarządzania jakością

PentaEDM - zintegrowany pakiet narzędzi wspierających Event Driven Marketing, tzn. marketing kierowany zdarzeniami, incydentami oraz analizą wiedzy (danych) i przetwarzaniem w czasie rzeczywistym

PentaFES - umożliwia wymianę przez służby mundurowe (policja, służby graniczne) danych identyfikacyjnych obywateli na poziomie międzynarodowym, konieczną ze względu na inicjatywy UE: Eurodac, układ z Schengen, SIS II, VIS czy traktat z Prum

PentaID - platforma realizująca usługę identyfikacji elektronicznej