PentaRODO

WSPARCIE rodo

Przetwarzaj dane osobowe w sposób zapewniający bezpieczeństwo przetwarzania.
Wykaż, że osoby, których dane przetwarzasz, wyraziły na to zgodę.
Na żądanie osób, których dotyczą dane, informuj czy i w jakim celu je przetwarzasz. Jeśli tak, umożliw im dostęp do tych danych oraz do informacji, do których mają prawo.
Sprostuj dane na żądanie osoby, której one dotyczą.
W razie konieczności usunięcia danych rób to bez zbędnej zwłoki.
Na żądanie osoby, której dotyczą dane, ograniczaj ich przetwarzanie.
Informuj osoby, których dane dotyczą, o usunięciu danych, ograniczeniu ich przetwarzania lub dokonaniu sprostowania.
Jeśli przetwarzasz dane w sposób zautomatyzowany, zapewnij możliwość ich przenoszenia bez przeszkód.
Rejestruj czynności przetwarzania danych osobowych.
Dokumentuj naruszenia danych osobowych i zgłaszaj je organowi nadzorczemu.
O naruszeniach ochrony danych osobowych zawiadamiaj osoby, których te dane dotyczą.


Co oferujemy?

Wsparcie RODO. PentaRODO to skuteczne narzędzie informatyczne, które pomaga licznym organizacjom w spełnieniu wymagań RODO.

Dla kogo jest PentaRODO?

PentaRODO powstało z myślą o potrzebach organizacji gromadzących i przetwarzających dane osobowe w dużych ilościach i w licznych systemach.


Co zyskujesz?

Oszczędzasz czas dzięki automatyzacji czynności związanych z zarządzaniem danymi osobowymi

Zarządzasz danymi osobowymi szybko i sprawnie

Minimalizujesz ryzyko poniesienia wysokich kar finansowych

Opiekun produktu:  Jolanta Popowicz 

email: Jolanta.Popowicz@pentacomp.pl