PentaID – cyfrowa identyfikacja

ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ

PentaID to udoskonalone rozwiązanie firmy Pentacomp, kompleksowo realizujące usługę identyfikacji elektronicznej. Platforma PentaID wpisuje się w kierunek działań Unii Europejskiej, znajdujących swój wyraz w takich regulacjach, jak rozporządzenie eIDAS czy w koncepcji Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Platforma PentaID podzielona została na logiczne obszary, które odpowiadają za identyfikację, administrację, audyt, rozliczenia i analizy. Rozwiązanie posiada szereg funkcji, takich jak:

 • Usługa uwierzytelniania
 • Funkcje dla dostawcy usług, użytkownika i administratora
 • Zarządzanie atrybutami
 • Rejestr zdarzeń biznesowych
 • Rejestr zdarzeń administracyjnych
 • Moduł bilingowy
 • Monitoring

PentaID łączy Dostawców Usług (DU), oferujących swoje usługi dla końcowych Użytkowników, z Dostawcami Tożsamości (DT) oraz Dostawcami Atrybutów (DA):

PentaID - KORZYŚCI

Na rynku rozwiązań, realizujących usługę identyfikacji elektronicznej, platforma PentaID uzyskuje przewagę dzięki:

 • Implementacji standardu uwierzytelniania SAML 2.0, dostępnej w postaci biblioteki programistycznej (SDK), możliwej do wykorzystania przez systemy integrujące się z platformą
 • Modularnej architekturze, pozwalającej na łatwe rozszerzanie platformy o kolejne standardy identyfikacji i autoryzacji, takie jak OpenID Connect czy Mobile Connect
 • Bezpiecznej realizacji podpisu elektronicznego (XAdES-*), dzięki integracji z urządzeniami HSM
 • Kompleksowej konfiguracji DU, DT, DA, korzystających z platformy
 • Funkcji logowania i monitorowania zdarzeń, w tym wszystkich zdarzeń, dotyczących przeprowadzonych procesów identyfikacji i wykonanych czynności administracyjnych
 • Możliwości realizacji 100 pełnych procesów uwierzytelnienia na sekundę w 4-węzłowym klastrze
 • Rozbudowanym mechanizmom monitoringu platformy
 • Współpracy z firmami doradczymi

Platforma PentaID stanowi dalszy krok w rozwoju platformy PentaSOA Suite, którą Pentacomp oferuje od 2012 roku. PentaSOA Suite oferuje funkcjonalność PentaSCAPE 2.0, zmodernizowaną do architektury opartej o usługi (SOA) i zawierającą szynę usług ESB WSO2.

Wybrane realizacje w ramach PentaSOASuite:

 • 2008 r. – zrealizowaliśmy Centrum autoryzacji podpisu elektronicznego dla Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, na bazie platformy PentaScape 1.0, realizującej usługi związane z podpisem elektronicznym i PKI
 • 2012 r. – na bazie platformy PentaScape 2.0, zrealizowaliśmy System Administracji P2 dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,  który oferuje usługi: zarządzania tożsamością, podpisu elektronicznego wraz z jego weryfikacją, znakowania czasem oraz logowania zdarzeń
 • 2016 r. – zrealizowaliśmy Profil Zaufany z modułem Dostawca Tożsamości dla Ministerstwa Cyfryzacji

PentaID to ta sama platforma, na bazie której Pentacomp wytworzył w 2016 roku Profil Zaufany wraz z modułem Dostawca Tożsamości, na zamówienie Ministerstwa Cyfryzacji. Dzięki "know-how" zdobytemu w trakcie jego realizacji, PentaID oferuje jeszcze większą skalowalność, wydajność oraz zwiększone bezpieczeństwo!

  Poznaj historię sukcesu mojeID

   Jaki problem możemy rozwiązać za Ciebie?