PentaVMS

PentaVMS (Vendor Management System) to elastyczny system informatyczny dedykowany firmom, które chcą wprowadzić długofalową strategię zarządzania dostawcami, monitorować pracę dostawców i skutecznie zarządzać ryzykiem. PentaVMS wspiera dojrzały proces zakupowy, oparty o właściwe wybory. To nie tylko narzędzie służące do gromadzenia i przetwarzania danych, ale także ułatwiające zarządzanie umowami i dające możliwość doszkalania dostawców poprzez szkolenia on-line. PentaVMS może zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.

gromadzenie i przetwarzanie danych o dostawcach, ich kompetencjach, umowach, stawkach i kwalifikacjach (m.in. kontrola ważności certyfikatów i uprawnień)

wsparcie oceny kompetencji (dostawców i ich pracowników) i ich rozwój

wsparcie procesu składania zamówień i ocena ich realizacji

szkolenia on-line i ankiety

przekazanie do obecnych i przyszłych dostawców informacji o wymaganiach etycznych, umożliwiającą ocenę i weryfikację dostawców w obszarze Compliance

wstępna klasyfikacja dostawców na podstawie analizy ryzyka

spersonalizowana komunikacja z dostawcami

szybka wymiana informacji z dostawcami

 publikacja spersonalizowanych materiałów

  publikacja rankingów dostawców i benchmarking

 

Korzyści dla Zamawiającego: Korzyści dla Dostawców:
mniejszy nakład pracy pracowników dzięki zaangażowaniu dostawców w proces ich oceny oraz dostęp do indywidualnych profili

skuteczne zarządzanie ryzykiem etycznym, społecznym i środowiskowym w łańcuchu dostaw

możliwość ciągłej weryfikacji praktyk stosowanych przez dostawcę bez konieczności przeprowadzania audytu

rzetelne źródło informacji o stopniu zgodności dostawców z wymaganiami na poszczególnych etapach

oszczędność - brak obciążenia dodatkowymi kosztami dostawców

zrozumienie wpływu działań w zakresie zrównoważonego rozwoju na sytuację rynkową i na realizację strategii biznesowej firmy

indywidualnie dopasowana i systematyczna informacja zwrotna umożliwiająca dostawcy efektywne planowanie wdrożenia działań naprawczych

możliwość samodzielnego przesyłania statusu wdrożenia działań naprawczych i śledzenia postępów

Kontakt:
tel. 22 417 57 10
sprzedaz@pentacomp.pl