Konektor e-Recepty

Aplikacja, która zapewnia generowanie dokumentu e-Recepty zgodnie ze standardem HL7 CDA wymaganym w ramach Systemu P1.

System P1, jako elektroniczna platforma usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, udostępnia szereg usług zapisu i odczytu elektronicznej recepty. Opierają się one o przekazywanie dokumentów XML zgodnie z określoną strukturą oraz typami danych.

Konektor e-Recepty zapewnia wsparcie procesu wystawienia recepty oraz jej anulowania poprzez:

  1. Generowanie dokumentu XML e-Recepty zgodnego z PIK HL7 CDA.
  2. Generowanie unikalnego 22 znakowego numeru recepty.
  3. Generowanie dokumentu XML anulowania e-Recepty zgodnego z PIK HL7 CDA.
  4. Generowanie unikalnego 22 znakowego numeru dokumentu anulowania recepty.
  5. Konwersja atrybutów biznesowych recepty na typy OID zgodne z rejestrem CSIOZ
  6. Zapewnienie generowania dokumentów w dedykowanej gałęzi OID Zamawiającego przydzielonej przez CSIOZ.

 

 

Integracja z Systemem P1:
samodzielna
Integracja z Systemem P1:
z użyciem Konektora e-Recepty
!          wymagana wiedza i umiejętność budowy dokumentów XML zgodnie z standardem dokumentacji medycznej PIK HL7 CDA

!          konieczność implementacji mechanizmu do generowania unikalnego numeru recepty

!          koszty związane z aktualizacją systemu gabinetowego pod nowe wersje PIK HL7 CDA

!          konieczność implementacji atrybutów biznesowych z wykorzystaniem typów OID

+        prosta i szybka

+        brak konieczności znajomości struktury dokumentu wymaganego przez System P1

+        automatyczne generowanie numerów dokumentów

+        brak kosztów związanych ze szkoleniem personelu technicznego w zakresie standardu HL7 oraz zastosowania OID

+        wsparcie przez ekspertów bezpośrednio zaangażowanych w budowę Systemu P1

+        brak kosztów związanych z aktualizacjami systemu gabinetowego pod nowe wersje PIK HL7 CDA