Business Intelligence

Business Intelligence – rozwiązania wspomagające decyzje

Posiadamy ponad piętnastoletnie doświadczenie w obszarze Business Intelligence zdobyte w trakcie realizacji projektów dla liderów rynku telekomunikacyjnego, finansowego oraz administracji publicznej.

Nasza oferta w obszarze Business Intelligence obejmuje następujące elementy:

 • dostarczanie rozwiązań analityczno-raportowych w zakresie m.in. OLAP, Data Mining, kokpitów menedżerskich (KPI, Dashboards)
 • kompleksowe budowanie hurtowni danych z uwzględnieniem mechanizmów pobierania, przekształcania oraz czyszczenia danych (ETL i DQ)
 • dostarczanie rozwiązań do zarządzania metadanymi biznesowymi, technicznymi oraz operacyjnymi,
 • wdrażanie rozwiązań klasy Master Data Management (zarządzanie danymi referencyjnymi)
 • usługi utrzymania hurtowni danych, m.in.: monitorowanie i administrowanie środowiskami, optymalizacja wydajności rozwiązań, zarządzanie jakością danych
 • usługi szkoleniowe, doradcze oraz audyty istniejących rozwiązań

Posiadamy również kompetencje w zakresie budowy rozwiązań wykorzystujących dane gromadzone w hurtowniach danych do celów zarządzania kluczowymi procesami organizacji, m.in.:

 • CRM (Customer Relationship Management) wspomagających zarządzanie relacjami z Klientem
 • CMS (Campaign Management Systems) wspierających zarządzanie kampaniami marketingowymi
 • rozwiązania wspierające zarządzanie przez cele - MBO (Management by Objectives)
 • zrównoważone karty wyników - BSC (Balanced Scorecard)

Rozwiązania Business Intelligence budujemy w oparciu o narzędzia oferowane przez liderów rynku (wg raportu Gartnera): Oracle, SAS Institute, Microsoft, SAP oraz MicroStrategy.
Kilkanaście lat doświadczeń w realizacji projektów Business Intelligence pozwoliło nam również wykształcić autorskie rozwiązanie PentaHD - środowisko do budowania i zarządzania procesami ETL oraz metadanymi.

Referencje z tego obszaru:

 • Grupa AEGON
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Atmedia
 • Biuro Informacji Kredytowej
 • BRE Bank
 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
 • Główny Urząd Statystyczny
 • ING Lease
 • Instytut Kardiologii w Aninie
 • Netia
 • Ministerstwo Finansów
 • PKO Życie
 • PTC T-Mobile
 • Urząd Miasta Krakowa

i inni.

KONTAKT:
Mariusz Wieteska
tel. 22 417 57 10
Mariusz.Wieteska@pentacomp.pl