PentaCBK Suite

Zarządzanie jakością – PentaCBK Suite

Rosnąca świadomość konsumencka oraz duża konkurencja na rynku stawiają przed przedsiębiorcami wyzwanie budowania rozwiązań do skutecznego pozyskiwania oraz utrzymania klientów. Wdrożenie dostępnego na rynku kompleksowego rozwiązania klasy CRM jest zwykle czasochłonne, kosztowne i obarczone wieloma ryzykami.

Mamy duże doświadczenie w wspieraniu naszych klientów w obszarze CRM.
Poprzez stosowanie różnych, sprawdzonych w praktyce mechanizmów gromadzenia i czyszczenia danych tworzymy specjalistyczne modele zawierające wysokiej jakości dane. Używamy gotowych narzędzi, bądź jeśli zachodzi taka potrzeba, tworzymy dedykowane rozwiązania w pełni odpowiadające potrzebom klienta.

Wdrażanie procedur zarządzania jakością to nasze standardowe działania u ubezpieczycieli:

 • Procesy czyszczenie danych:
  • Strukturyzacja danych (wdrożenie słowników referencyjnych, wdrażanie metadanych operacyjnych i biznesowych, formatowanie, transliteracja znaków diakrytycznych, itp.)
  • Normalizacja baz danych, standaryzacja i parsowanie danych
  • Deduplikacja automatyczna oraz wdrożenie reguł i priorytetów czyszczenia danych
  • Konsolidacja i wzbogacanie danych
 •  Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych (prawa dostępu do danych, zarządzanie klauzulami, ochrona przed nieuprawnioną modyfikacją)
 • Przygotowanie danych o kliencie:
  • Jednoznaczna identyfikacja klienta na poziomie całej firmy (złoty rekord) z ewidencją ról
  • Klient (360 Customer View) – Dane behawioralne (realizacja płatności, kontakty z Klientem, wyniki ankiet, response na oferty, itp.); Segmentacja; KPI (Scoring, ARPU, CLV); Dane demograficzne
 • Analizy zaawansowane:
  • Analiza asocjacji (analiza koszyka klienta, współwystępowanie produktów) – budowa reguł asocjacyjnych i mierzenie siły zależności za pomocą współczynników zaufania i wsparcia
  • Stosowanie reguł porównań probabilistycznych i wyodrębnianie wzorców (klasteryzacja, segmentacja)
  • Klasyfikacja z wykorzystaniem metod: drzewa decyzyjne, sieci neuronowe, regresja logistyczna. Wykorzystanie metod klasyfikacji do predykcji rezygnacji klienta z polisy, skłonności do zakupu nowego produktu (dosprzedaż)
  • Prognozowanie

KONTAKT:
Jolanta Popowicz
tel. 22 417 57 10
Jolanta.Popowicz@pentacomp.pl