PentaHD – Hurtownie Danych

PentaHD jest zbiorem komponentów i aplikacji wspierających proces tworzenia oraz zarządzania hurtowniami danych. Rozwiązanie zostało zbudowane w oparciu o technologię Microsoft SQL Server.

W ramach licencji SQL Server dostępny jest moduł Integration Services, który jest rozbudowanym narzędziem służącym do budowania procesów ETL. Posiada jednak kilka istotnych wad, m. in.: ograniczone możliwości sterowania procesem ETL za pomocą metadanych, brak prostych w obsłudze komponentów (m.in. do ekstrakcji różnicowych i przyrostowych), brak zaawansowanej obsługi błędnych danych, brak mechanizmów do sterowania odświeżaniem agregatów i kalkulacji.

PentaHD powstało z myślą o uzupełnieniu wyżej wymienionych braków funkcjonalnych, przy jednoczesnym wykorzystaniu pełnego potencjału Integration Services. Obejmuje ono swym zakresem szereg operacji związanych z budowaniem i zarządzaniem Hurtowni Danych. Dzięki naszej usłudze czas wdrożenia nowego, jak i utrzymanie oraz rozwój już istniejącego rozwiązania, ulega znacznemu skróceniu.

Główne zadania PentaHD:

strzalka.png Usprawnienie prac związanych z implementacją rozwiązań klasy hurtowni danych

strzalka.png Wsparcie zadań administracyjnych związanych z procesem utrzymania hurtowni danymi

 Wspierane procesy:

 • Na etapie implementacji procedur zasilania hurtowni danych, PentaHD oferuje wsparcie w zakresie:
  • ekstrakcji danych z tabel
  • ładowanie danych z plików
  • transformacji danych
  • mechanizmów rejestracji historii zmian danych
  • obsługi błędów w danych
  • agregacji i kalkulacji danych
  • utrzymywania i wykorzystywania metadanych technicznych
  • standardowych czynności programistycznych (tj. logowanie, obsługa błędów aplikacyjnych, wykorzystanie parametrów)
 • Na etapie utrzymania hurtowni danych, PentaHD umożliwia:
  • śledzenie stanu przetwarzania
  • sterowanie procesem obsługi błędnych danych
  • przegląd i modyfikację parametrów systemu

  Poznaj historię KREPTD dla GITD