PentaLIFE Suite

Towarzystwa Ubezpieczeniowe wybierają PentaLIFE Suite

PentaLIFE Suite to platforma branżowych rozwiązań przeznaczonych dla Towarzystw Ubezpieczeniowych na Życie. W skład PentaLIFE Suite wchodzą poniższe gotowe komponenty:

W ramach projektów wdrożeń moduły platformy PentaLIFE z reguły integrowane są z innymi systemami klientów oraz z modułami dedykowanymi tworzonymi przez Pentacomp na zamówienie.