PentaLIFE – Zarządzanie Produktami

PentaLIFE – Zarządzanie Produktami to rozwiązanie dla firm ubezpieczeniowych, wspierające procesy w obszarze produktów ubezpieczeniowych. We współczesnym otoczeniu gospodarczo-regulacyjnym cechującym się szybkimi zmianami i rosnącą różnorodnością rekomendacji nakładanych na Ubezpieczycieli dobre zorganizowanie obszaru informacji o definicjach i konfiguracji produktów staje się koniecznością.

System PentaLIFE umożliwia uporządkowanie rozproszonych, często niejednolitych informacji i dokumentów definiujących oferowane i planowane do wprowadzenia w przyszłości produkty. Dzięki otwartym mechanizmom wielowymiarowych klasyfikacji różne potrzeby raportowania finansowego, korporacyjnego i do instytucji nadzoru mogą być skutecznie spełnione.

Rekomendowanym elementem opcjonalnym wdrożenia rozwiązania jest analiza stanu aktualnego dokumentacji
i danych o produktach obejmująca także czyszczenie i wsparcie dla uzupełniania danych ze strony ekspertów Pentacomp.

Wdrożenie PentaLIFE – Zarządzanie Produktami zapewnia:

 • Jedno autoryzowane źródło komp11leksowych informacji o wszystkich produktach ubezpieczeniowych,
 • Dostosowanie zakresu i złożoności informacji definiujących produkty do specyfiki danego Ubezpieczyciela,
 • Wygodny dostęp do potrzebnych informacji i dokumentów regulowany systemem uprawnień,
 • Kontrola nad procesem opracowywania i wdrażania nowych produktów i nowych wersji produktów,
 • Możliwość definiowania złożonych reguł biznesowych w procesie weryfikacji i akceptacji nowej wersji.

Cechy szczególne rozwiązania:

 • Niezależność od głównych systemów polisowych
 • Gotowy, ale rozszerzalny i elastyczny branżowy model danych
 • Wielowymiarowy model klasyfikacji produktów
 • Proces akceptacji zmian i nowych wersji podzielony według obiektów, kompetencji i ról
 • Otwartość na integrację i rozbudowę

Odbiorcy rozwiązania:

 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe
  • Produkty
  • Marketing
  • Finanse i Kontroling
  • Obsługa Klienta
 • Agenci i inni Pośrednicy

Klient & Produkty – usługi informacyjne po integracji z systemami obsługi polis

Proponujemy  kompleksowe podejście do dostawy, wdrożenia i utrzymania systemu, obejmujące:

Projekt wdrożenia rozwiązania:

 • Przedwdrożeniowa analiza obszaru informacji i definicji produktów
 • Analiza i czyszczenie danych – przygotowanie migracji i inicjalnego zasilenia danymi
 • Dostosowanie i integracja z innymi systemami
 • Szkolenia użytkowników
 • Asysta wdrożeniowa

Obsługę powdrożeniową:

 • Serwis gwarancyjny i utrzymanie
 • Rozwój funkcjonalny – rozbudowa obszaru usług informacyjnych i raportowania