PentaLIFE – Sprzedaż Ubezpieczeń Grupowych

PentaLIFE – Sprzedaż Ubezpieczeń Grupowych to dedykowane rozwiązanie dla sieci sprzedaży firm ubezpieczeniowych, efektywnie wspierające sprzedaż i obsługę posprzedażową grupowych ubezpieczeń na życie oraz produktów inwestycyjnych.

System został zaprojektowany jako specjalizowane narzędzie dla działów sprzedaży, agentów i pośredników ubezpieczeniowych oraz działów aktuarialnych definiujących algorytmy kalkulacji składek. Autoryzowany dostęp przez przeglądarkę WWW umożliwia przedstawicielom pracodawców wygodną obsługę związaną z wypełnianiem wniosków, zawieraniem umów oraz aktualizacją danych Ubezpieczonych.

PentaLIFE obsługuje pełne spektrum procesów sprzedaży grupowych ubezpieczeń na życie, obejmujące:

 • Ofertowanie bazujące na standardowych pakietach zdarzeń ubezpieczeniowych i ich wariantach
 • Indywidualną rekalkulację i aktuarialną akceptację niestandardowych warunków ubezpieczenia
 • Kalkulacje z wykorzystaniem struktur wiekowo-płciowych Pracodawcy (Klienta) i zawieranie Umowy
 • Obsługę wniosków o przystąpienie, kolekcjonowanie wymaganych dokumentów i polisowanie
 • Obsługę rocznicową i utrzymaniową po stronie Ubezpieczyciela i Pracodawcy

Główne procesy biznesowe obsługiwane przez system:

Cechy szczególne rozwiązania:

 • Niezależność od głównego systemu polisowego
 • Łatwość integracji z innymi systemami
 • Łatwość definiowania parametrów produktów
 • Dedykowany interfejs dla Pracodawców
 • Możliwość integracji z hurtowniami, systemami analityki biznesowej i BI

Obszary zastosowania:

 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe
 • Agenci
 • Brokerzy
 • Inni Pośrednicy
 • Klienci – Pracodawcy Ubezpieczonych

Architektura funkcjonalna systemu:

Proponujemy  kompleksowe podejście do dostawy, wdrożenia i utrzymania systemu PentaLIFE, obejmujące:

Projekt wdrożenia rozwiązania:

 • Przedwdrożeniowa analiza specyfiki procesów sprzedaży i produktów
 • Dostosowanie systemu
 • Integracja z innymi systemami
 • Szkolenia użytkowników
 • Asysta wdrożeniowa

Obsługę powdrożeniową:

 • Serwis gwarancyjny i utrzymanie
 • Rozwój funkcjonalny