PentaSCAPE

Platforma PentaSCAPE (Secure Communication and Application Portal Environment) pozwala projektować, utrzymywać i zarządzać niezależnym środowiskiem wymiany informacji, zabezpieczonym szczelnym systemem ochrony danych.

PentaSCAPE bazuje na indywidualnych certyfikatach cyfrowych użytkowników zapisanych na kartach mikroprocesorowych oraz certyfikatach wydawanych dla urządzeń należących do infrastruktury korporacyjnej. Pozwalają one uwierzytelniać dostęp oraz zabezpieczać dane i kanały komunikacyjne.

Rozwiązanie składa się z serwera portalowego, serwera aplikacji, workflow oraz pełnej infrastruktury klucza publicznego (PKI), co pozwala Klientowi stworzyć lokalne Centrum Certyfikacji – wydawać certyfikaty cyfrowe i zaufane znaczniki czasu oraz na bieżąco weryfikować ważność wydawanych poświadczeń cyfrowych.

Platforma PentaSCAPE jest elastyczna i skalowalna. Wdrożenie może objąć infrastrukturę, jak również jej elementy, które wdrażane będą w przyszłości.

Potencjalne korzyści:

  • bezpieczny dostęp dzięki zaawansowanemu uwierzytelnianiu użytkowników infrastruktury (w tym aplikacji i portali) dzięki indywidualnym certyfikatom cyfrowym,
  • zabezpieczanie danych (gromadzonych i przesyłanych) przed nieautoryzowanymi zmianami; zapewnienie ich integralności dzięki wykorzystaniu podpisu elektronicznego oraz urządzeń kryptograficznych,
  • gwarancja poufności danych wrażliwych (włączając wewnętrzną pocztę elektroniczną) dzięki szyfrowaniu z wykorzystaniem certyfikatów cyfrowych,
  • przyspieszenie obiegu podpisanej i zaszyfrowanej informacji,
  • możliwość tworzenia bezpiecznych aplikacji portalowych, dzięki usługom serwera portalowego,
  • nieograniczona liczba certyfikatów wystawianych przez własne Centrum Certyfikacji,
  • weryfikacja certyfikatów cyfrowych oraz możliwość współpracy z zewnętrznym centrum certyfikacji (w tym z centrami kwalifikowanymi),
  • możliwość personalizacji graficznej i elektronicznej kart mikroprocesorowych wykorzystywanych przez platformę.

KONTAKT:
Piotr Salata
tel. 22 417 57 10
Piotr.Salata@pentacomp.pl