PentaSOA

penta_soa

W oparciu o doświadczenia z realizacji części platformy P2 dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Pentacomp stworzył bezpieczną platformę wymiany komunikatów B2B, zgodnie z SOA oraz zaawansowanymi standardami bezpieczeństwa (np. SAML2) - konkurencyjną cenowo w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku.
PentaSOA Suite tworzy szkielet fizycznej architektury korporacyjnej w organizacji, opartej o usługi. Kluczowe elementy rozwiązania zapewniają usługi infrastruktury klucza publicznego (PKI), zarządzania tożsamością (IDM) oraz jednorazowego uwierzytelniania (SSO). Usługi są udostępnione w ramach jednolitej szyny usług (ESB).

Platforma PentaSOA realizuje m.in. następujące usługi:

 • uwierzytelnienie i autoryzację
 • zarządzanie tożsamością
 • obsługę podpisu elektronicznego
 • znakowanie czasem
 • zarządzanie uprawnieniami
 • logowanie zdarzeń
 • zarządzanie incydentami

PentaSOA Suite może być w prosty sposób wdrażany. Konstrukcja rozwiązania zapewnia skalowalność oraz wysoką wydajność. System elastycznie dopasowując się do zmiennych w czasie potrzeb Klienta, pozwala na ewolucyjną integrację z innymi systemami w organizacji.
W przypadku PentaSOA Suite całkowite koszty zakupu, wdrożenia, utrzymania i administracji (TCO) są znacząco niższe niż u komercyjnych dostawców. Powyższe cechy uzyskano zarówno dzięki zastosowaniu otwartych rozwiązań jak i kompetencjom Pentacompu, pozwalającym na wzięcie pełnej odpowiedzialności za cykl życia rozwiązania.

Na rynku rozwiązań integracyjnych platforma PentaSOA Suite uzyskuje przewagę dzięki:
 • szerokiemu zakresowi funkcjonalnemu, skalowalności, wydajności
 • bardzo niskim kosztom utrzymania i administracji
 • sprawdzonemu modelowi ewolucyjnego porządkowania architektury aplikacji
 • prostocie i szybkości wdrażania usług IT dla biznesu
 • pełnemu wsparciu autorskiemu we wszystkich fazach eksploatacji
 • przyjaznymi standardami wdrażania nowych aplikacji w różnych technologiach
 • licznym referencjom między innymi na poziomie administracji państwowej
Referencje z tego obszaru:

KONTAKT: PentaSOA@pentacomp.pl

  Poznaj historię sukcesu e-Recepty

   Poznaj historię KREPTD dla GITD