Bezzałogowe statki powietrzne

Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) to szansa na nowoczesny transport. System Airvein to kompleksowe rozwiązanie transportowe ładunków małogabarytowych w miejskiej przestrzeni powietrznej, czyli w U-Space (Urban Space) w oparciu o BSP.  Warunki transportu ładunków zostały opracowane w oparciu o restrykcyjne wymogi stawiane transportowi krwi. Kryteria jakości to izolacja od warunków zewnętrznych - utrzymanie stałej temperatury i tłumienie wibracji statku powietrznego.

 

ELEMENTY SYSTEMU

Podstawowymi elementami Airvein są: flota autonomicznie latających dronów, moduły cargo zapewniające dronom transport paczek w stabilnych i monitorowanych warunkach, infrastruktura naziemna obsługująca drony oraz software, kontrolujący wszystkie procesy.

Infrastruktura
naziemna 

Zaawansowane
oprogramowanie

Autonomiczne
drony i moduły cargo


Oprogramowanie Airvein pozwala na zarządzanie flotą dronów w zakresie wykonywanych przez nie zadań (np. transportowanie paczek). Software umożliwia bezpieczne wykonywanie misji dając kontrolę nad wszystkimi elementami dyspozytorowi, jak również zapewnia utrzymanie urządzeń w ciągłej gotowości operacyjnej (np.: serwis, przeglądy, wymiana części zamiennych).

Oprogramowanie stworzyliśmy tak, aby móc je z łatwością przystosować do każdego rodzaju dronów - różnych producentów i różnych konstrukcji. Co więcej, system w razie konieczności komunikuje się z systemami typu UTM (Universal Transverse Mercator), które koordynują loty dronów w przestrzeni powietrznej w danym kraju. 

 

Oprogramowanie składa się z 3 modułów:

Drone based delivery system

 
zarządzanie transportem
monitoring parametrów lotu
analiza danych
komunikacja z zewnętrznymi systemami
Drone & Infrastructure maintance system

Systemy Informatyczne w logistyce
monitoring zużycia elementów infrastruktury
ewidencja czynności serwisowych
planowanie czynności konserwatorskich
U-Space management system

wytyczanie szlaków przelotu w postaci map 3D
wytyczanie obszarów zakazanych
ewidencjonowanie i udzielanie pozwoleń na korzystanie z przestrzeni u-Space

DLACZEGO AIRVEIN?

Airvein to nowoczesny, dynamiczny i rozproszony system transportowy mający wiele możliwości aplikacyjnych. Dzięki doskonale skoordynowanej flocie nowoczesnych dronów cargo, wyposażonych w nowatorskie systemy nawigacji, Airvein jest przystosowany do bezpiecznego operowania w przestrzeni miejskiej. Ma potencjał zastosowania w rutynowych transportach paczek ale również jako doraźny system rozstawiony w miejscach ogarniętych klęskami żywiołowymi. Szybkie dostarczenie ładunków w takich warunkach to często kwestia zdrowia lub życia.

System jest nastawiony na drony autonomiczne. To znaczy, że bezzałogowe statki powietrzne poruszają się samodzielnie, dzięki urządzeniom pokładowym, a koordynowaniem całej floty dronów zajmuje się dyspozytor centrum kontroli lotów Airvein. Zmniejszenie zaangażowanie ludzi na rzecz systemów teleinformatycznych zwiększa wydajność, skraca czas dostarczenia przesyłek oraz optymalizuje koszty.

elektromobilność optymalizacja kosztów stała gotowość
do misji
błyskawiczna dostawa
towarów

 

 

ZAINTERESOWANY? DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Adam Straczyński, Paweł Sobczak: napisz

e-mail: marketing@pentacomp.pl lub zadzwoń do nas