System Analizy Ryzyka

Zadaniem Systemu Analizy Ryzyka jest zapewnienie zarządzania ryzykiem w ramach informacji systemowo uporządkowanej. Wykorzystując funkcje analityczne zapewnia ciągłą poprawę skuteczności reakcji na ryzyko.

DLA KOGO?

Przeznaczony jest dla urzędów, instytucji i organizacji, w których następuje identyfikacja ryzyka, a następnie podejmowane są decyzje, w szczególności dotyczące typowania podmiotów do kontroli. System odpowiada na potrzeby wsparcia masowej oceny ryzyka związanego z dokumentami trafiającymi do organizacji w postaci elektronicznej – np. deklaracje celne, podatkowe, wnioski o dopłaty składane przez rolników, itp.

JAK TO DZIAŁA?

System Analizy Ryzyka realizuje główne procesy biznesowe związane z zarządzaniem ryzykiem.

EFEKTY

Wzrost efektywności rozpoznawania i eliminacji oszustw

Zwiększenie efektywności i skuteczności prowadzonych kontroli

Ograniczenie liczby kontroli podmiotów przestrzegających prawa

Ogólne zmniejszenie intensywności kontroli w ramach selektywnego typowania

Usprawnienie procedur administracyjnych poprzez wykorzystanie mechanizmów analizy ryzyka

Poprawa szybkości reakcji organów kontrolnych

Szybsza i efektywniejsza obsługa przedsiębiorców

Zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych

Sprawniejsza wymiana informacji z innymi podmiotami

REFERENCJE

Zaawansowany system zarządzania ryzykiem operacyjnym wdrożony pod nazwą ZISAR na potrzeby Służby Celnej RP. Zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Finansów.