Administracja publiczna

datagov

Pentacomp ma doświadczenia i kompetencje w projektowaniu dedykowanych rozwiązań informatycznych dla sektora publicznego – administracji centralnej i instytucji oraz służb mundurowych.
Nasza oferta obejmuje szeroki zakres usług, rozwiązań i technologii, które wspomagają działalność instytucji publicznych, poprzez optymalizację procesów, obiegu informacji lub przetwarzania danych lub też pomagają w wywiązaniu się z ciążących na nich obowiązków wynikających z przepisów.

W sektorze publicznym oferujemy:
strzalka_1.png usługi projektowania i wdrażania dedykowanych rozwiązań IT wspomagających działalność urzędów i instytucji
strzalka_1.png rozwiązania własne:
e-Urząd
PentaSOA Suite
strzalka_1.png usługi doradcze i konsultingowe w obszarach praktycznego zastosowania informatyki, w tym rozwiązań analitycznych, Business Intelligence i hurtowni danych
strzalka_1.png kompleksowe wsparcie merytoryczne i narzędziowe w obszarze EMCS PL oraz EORI (zawieszenie poboru akcyzy, komunikacja z EMCS PL oraz rozliczanie cła)
strzalka_1.png usługi doradcze i wdrożeniowe w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania technologii biometrycznych, w tym zastosowanie rozwiązań bezpieczeństwa, infrastruktury klucza publicznego PKI i biometrii w służbach mundurowych (w tym m.in. wsparcie Straży Granicznej i Policji)
strzalka_1.png usługi doradcze i projektowe w zakresie rozwiązań analitycznych wspomagających pracę GUS (Spis Powszechny i statystyka publiczna)

Współpracując z sektorem administracji publicznej od dwóch lat pogłębiamy specjalizację w obszarze cła (udział w projekcie e-Cło) i akcyzy (m.in. EMCS PL). Jednocześnie mamy wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu zaawansowanych i dedykowanych rozwiązań, które pozwalają urzędom i instytucjom wywiązać się z obowiązków wynikających z przepisów.

Statystyka publiczna, hurtownie danych
Jedna z głównych specjalizacji Pentacompu, hurtownie danych i oparte na nich rozwiązania analityczne, pozwoliły nam zdobyć znaczny udział w informatyzacji procesu spisu powszechnego oraz w tzw. informatyzacji procesów statystyki publicznej (współpraca z GUS).

Wsparcie służb mundurowych, biometria
Od kilku lat wspomagamy także służby mundurowe poprzez dostarczanie rozwiązań opartych na innowacyjnych technologiach, w tym biometrii – m.in. rozwiązania daktyloskopijne, system wspierający wydawanie paszportów biometrycznych.

Referencje z tego obszaru:
strzalka_1.png zaprojektowany i wdrożony na zlecenie Ministerstwa Finansów System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych, EMCS PL
strzalka_1.png Wdrożenie Krajowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, EORI –na zlecenie Ministerstwa Finansów
strzalka_1.png (w konsorcjum): wykonanie Integracyjnej Platformy Elektronicznej Zintegrowanego Systemu Katastralnego na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
strzalka_1.png Opracowanie i wdrożenie Paszportowego Systemu Informacyjnego na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
strzalka_1.png Opracowanie, wdrożenie, rozwój oraz utrzymanie Elektronicznej Archiwizacji Danych w Krajowym Rejestrze Karnym
strzalka_1.png Zaprojektowanie i wdrożenie systemu elektronicznego daktyloskopowania dla Straży Granicznej RP
strzalka_1.png (w konsorcjum): udział w projekcie rozwiązań, których celem jest produkcja Kart Tożsamości Sił Zbrojnych RP na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej
strzalka_1.png Zaprojektowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Kontroli wykonane na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
strzalka_1.png (w konsorcjum): Zaprojektowanie i wdrożenie Operacyjnej Bazy Mikrodanych dla Głównego Urzędu Statystycznego, wykorzystywanej m.in. w narodowym spisie powszechnym
Na szczególną uwagę zasługuje pogłębiana od 2009 r. specjalizacja Pentacompu w zakresie informatycznej obsługi agencji celnych (system EORI) oraz podmiotów komunikujących się z centralnym systemem EMCS PL

  Poznaj historię sukcesu e-Recepty

   Poznaj historię sukcesu mojeID

    Poznaj historię i-Legal dla BGŻ BNP Paribas

     Poznaj historię KREPTD dla GITD