Cło i podatki

W ramach świadczonych usług dla administracji publicznej, realizujemy projekty dla obszarów: logistyka, podatki i cło, tym samym ułatwiając sprawozdawczość dzięki rozwiązaniom dedykowanym dla konkretnych przedsiębiorców.

cło i podatki

Działalność w obrębie sektora Cło i Podatki podyktowana jest wymaganiami wynikającymi z przepisów prawnych, które oznaczają przede wszystkim monitorowanie statusu transportu wybranych towarów. Raportowanie na rzecz Służby Celnej, związane z programem e-Cło, jest łatwiejsze dzięki systemom automatyzującym niniejsze czynności.

Systemy z obszaru PentaTax dla sektora Cło i Podatki:

  • e-Podatki - podwykonawca systemu SIP
  • NCTS2 - Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy
  • EMCS2 - System Kontroli Przemieszczeń Towarów Akcyzowych
  • EMCS4B – EMCS – konektor dla biznesu, Profil Zaufany dla ePUAP
  • e-Cło: CELINA, EORI, MCA, SZPROT
  • CAIFS – System Kontroli Granicznych
  • eBT - e-Booking Truck
  • PentaTBS – System awizacji w transporcie
  • PentaSENT - rozwiązanie systemowe dla przedsiębiorstw, integrujące wymagany zakres komunikacji elektronicznej z centralnym systemem SENT, platformami ECIP/SEAP oraz automatyzujące czynności związane z realizacją wymagań ustawowych.

Posiadamy certyfikaty zapewnienia bezpieczeństwa i jakości: ISO 9001, ISO 27001, NATO NCAGE.