Ochrona środowiska

ochrona środowiska

Od ponad 10 lat tworzymy innowacyjne rozwiązania IT, wspierające szeroko pojęty rynek jakim jest Ochrona Środowiska. Informatyka w ochronie środowiska to nieustanne szukanie rozwiązań dla licznych wyzwań.

Jesteśmy członkiem PSIŚ - ŁĄCZYMY INFORMATYKĘ Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA:

ochrona środowiskaDoskonale rozumiemy specyfikę tego obszaru.  Dzięki zwinnemu,  innowacyjnemu podejściu w realizacji projektów, i współpracy z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami oraz najlepszymi ekspertami merytorycznymi, tworzymy rozwiązania, doskonale sprawdzające się w realiach dużej częstotliwości zmian prawnych. Dobór odpowiednich technologii  i architektury, a także doświadczenie czerpane z sektora telekomunikacyjnego, umożliwiają skuteczne budowanie rozwiązań dla dużych wolumenów danych.

Dzięki zaawansowanej współpracy z wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach, dużo lepiej rozumiemy potrzeby klientów i możemy wypracować  dla nich idealne rozwiązania dedykowane, maksymalizujące ich korzyści.

Wybrane projekty z sektora Ochrona Środowiska:

 • EKOINFONET (2006) wykonany w ramach partnerstwa dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Głównym celem systemu jest wspieranie procesu gromadzenia i przetwarzania informacji o opłatach za korzystanie ze środowiska, prowadzenie rejestru podmiotów korzystających ze środowiska (PKZŚ) oraz wspomaganie zarządzania bazą korporacyjną GIOŚ.
 • Informatyczny System Wspomagania Kontroli (2009) – system, który nadal rozwijamy. Wspomaga proces kontroli PKZŚ przez WIOŚ, standaryzuje procesy kontroli oraz procesy wspomagające. Pozwala na tworzenie protokołów kontroli/adnotacji oraz raportowanie. Stanowi centralny system, pozwalając na błyskawiczną wymianę informacji pomiędzy WIOŚ i GIOŚ.
 • BD Monitoringu Chemizmu Gleb (2012) - Dziedzinowa baza, wspierająca przetwarzanie danych gromadzonych w ramach PMŚ. System pozwala na wyliczenie stopnia zanieczyszczenia gleb na podstawie uzyskanych wyników oznaczeń. Działa od 2013 r.
 • BD Monitoringu Pól Elektromagnetycznych (2014) wykonany dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. System wykorzystywany jest do operacyjnych działań GIOŚ, prowadzonych w ramach PMŚ w zakresie monitoringu promieniowania elektromagnetycznego (PEM), rejestrowania pomiarów okresowych, kontrolnych i interwencyjnych.
 • JWODA- monitoring jakości wód powierzchniowych (2015), czyli dziedzinowa baza wspierająca proces przetwarzania danych, gromadzonych w ramach PMŚ. Stanowi jeden spójny system dla wszystkich WIOŚ z zakresu wód powierzchniowych, docelowo także przybrzeżnych i przejściowych.
 • MIDAS (2016) dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Baza danych o koncesjach, wydobyciach i opłatach za wydobycie kopalin.
 • Aplikacje mobilne dla IMGW– aplikacje na platformy mobilne iOS, Android, Windows Phone, obrazujące aktualne warunki meteorologiczne na terenie kraju.

KONTAKT:
Adam Straczyński
Adam.Straczynski@pentacomp.pl

  Poznaj historię sukcesu mojeID

   Poznaj historię i-Legal dla BGŻ BNP Paribas