Przemysł

Wiemy, że zaspokojenie potrzeb klientów wymaga indywidualnego podejścia i przede wszystkim wdrażania najnowszych rozwiązań technologicznych. Nasze dedykowane rozwiązania wpisujące się w Przemysł 4.0  to krok w kierunku digitalizacji, połączony z nowym podejściem do osiągania wyników, które jeszcze dekadę temu były niemożliwe do zrealizowania.

U podstaw Przemysłu 4.0 znajdują się połączone ze sobą systemy płynnie wspierające działania całego łańcucha wartości i tworzące cyfrowy krajobraz.

Przemysł 4.0 obejmuje trzy główne obszary:

 • Internet Rzeczy (IoTInternet of Things/M2M - Machine 2 Machine)
 • Dedykowane systemy cyber-fizyczne (CPS- cyber-physical systems) związane z obsługą dużej ilości danych i zaawansowanymi analizami, również w czasie rzeczywistym.
 • Infrastruktura

przemysl 4.0

strzalka.png Systemy bezzałogowe

Systemy bezzałogowe to nowy etap w transporcie oraz nowa era pomiarów geodezyjnych, kartograficznych i analizy obrazowej rozległych obszarów i infrastruktury.

Wykorzystanie dronów pozwała uzyskać większą ilość danych i ich lepszą jakość oraz wyższą zdolność operacyjną. Uzyskujemy lepsze pomiary geodezyjne i kartograficzne, które nie są łatwo dostępne pojazdom naziemnym i pracownikom urzędów, możemy szybciej i taniej przeprowadzić analizę obszaru czy infrastruktury jaka wcześniej była możliwa jedynie przy zaangażowaniu ekstremalnie kosztownych środków.

Stosując dedykowane narzędzia IT do przetwarzania danych, ułatwiamy procesy analizy obrazowej,  inwentaryzacji i inspekcji:

 • szybciej przetwarzamy duże zbiory danych
 • szybciej wykrywamy i naprawiamy usterki
 • uzyskujemy więcej wysokiej jakości danych z jednego oblotu (automatyczna analiza)
 • wielokrotnie wykorzystujemy dane (hurtownie danych)
 • integrujemy nasze rozwiązania ze środowiskiem IT klienta

Naszym innowacyjnym projektem przewidującym wykorzystanie dronów w służbie zdrowia jest AirVein. Projekt ten jest wspierany przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Zdrowia oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego. Skrócenie czasu oczekiwania na krew i potrzebne medykamenty jest największą zaletą AirVein. Program jest wciąż rozwijany w celu doprowadzenia do jego pełnej funkcjonalności.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem:

strzalka.png IoT (Internet of Things)

Wszechobecna siatka urządzeń, na którą składają się m.in. smartfony, tablety, gadżety typu wearable, pozwala na łatwiejsze wyszukiwanie informacji, korzystanie z dedykowanych aplikacji mobilnych czy przekazywanie kluczowych danych umożliwiających sprawniejsze zarządzanie produkcją, sprzedażą, logistyką i komunikacją. IoT/M2M (Internet of Things/Machine 2 Machine) pozwala na dzielenie się informacjami niezależnie od czasu i miejsca.

Tworzymy systemy dedykowane wykorzystujące:

 • Tagi NFC
 • Tagi RFID
 • Beacony
 • Sieci czujników (WSN– Wireless Sensor Network)
 • Środowisko chmury

Nasze rozwiązania pomagają naszym klientom:

 • Zarządzać jakością produktów
 • Monitorować procesy
 • Zarządzać przestrzenią roboczą
 • Analizować wykorzystanie zasobów
 • Zbierać i analizować automatycznie dane

  Poznaj historię sukcesu mojeID

   Poznaj historię i-Legal dla BGŻ BNP Paribas