Bezpieczeństwo

Odpowiadamy na potrzeby biznesu i sektora publicznego w zakresie ochrony informacji oraz bezpiecznego dostępu do danych. W szczególności organizujemy systemy bezpieczeństwa w następujących sytuacjach Klienta:

  • organizacja bazuje na rozproszonych systemach i aplikacjach, między którymi zachodzi wymiana danych wrażliwych
  • w organizacji nasila się potrzeba szybkiej wymiany i przetwarzania informacji
  • pracownicy potrzebują zdalnego, bezpiecznego dostępu do informacji, z których niektóre stanowią informacje poufne
  • organizacja korzysta z telepracy lub pracy mobilnej
  • w organizacji szybko postępuje proces informatyzacji

Bezpieczeństwo informacji rozumiemy jako element zarządzania strategicznego. Naszym celem jest przeciwdziałanie kradzieży danych i minimalizacja ryzyka naruszenia bądź utraty informacji. Chronimy Klientów przed ryzykiem przestoju systemów informatycznych.

Wykorzystujemy najbardziej zaawansowane technologie bezpieczeństwa, włączając w to systemy szyfrowania danych i komunikacji, infrastrukturę klucza publicznego (PKI) oraz rozwiązania biometryczne. Flagowe rozwiązania Pentacompu w dziedzinie bezpieczeństwa to:

  • PentaSCAPE – platforma do tworzenia elastycznego i skalowalnego środowiska wymiany informacji, w którym zapewniony jest szczelny i zdefiniowany system bezpieczeństwa danych
  • PentaFES – autorski system Pentacompu do rejestracji danych biometrycznych zrealizowany na potrzeby służb mundurowych – policji i Straży Granicznej. Rozwiązanie wspiera transmisję danych do systemów centralnych (AFIS)

    Poznaj historię sukcesu mojeID