Analityka danych

29/11/21

Transformacja cyfrowa byłaby niezmiernie trudna bez analityki danych. W wielu firmach coraz powszechniejsza staje się świadomość wartości, jakie niosą ze sobą dane. Oprócz samego składowania organizacje kładą nacisk na integrację, analizę oraz interaktywną pracę z nimi. Odpowiednio przygotowane dane stają się bowiem nie tylko informacją, ale także niezbędnym źródłem wiedzy, z którego można czerpać w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Firmy dostrzegające ten potencjał nie ograniczają się do wglądu w dane historyczne,  ale dążą do predykcji przyszłych  zdarzeń i trendów, a nawet rekomendacji zachowań. Wszystko po to, by jak najlepiej wykorzystywać  dane w procesach podejmowania decyzji, przygotowania lepszej strategii biznesowej i zapewnienia przewagi rynkowej.

Inwestycje w nowoczesne platformy danych i technologie sztucznej inteligencji (AI) rosną. Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Gartner pokazują, że mimo globalnego kryzysu 47% inwestycji w AI pozostało na niezmienionym poziomie, a 30% firm planowało je zwiększyć. W czasie pandemii to właśnie
sztuczna inteligencja uchroniła wiele branż przed skutkami zamknięcia gospodarki. Chatboty pomagały odpowiadać na ogrom pytań związanych z pandemią, a modele uczenia maszynowego (ML) okazały się niezbędne do modelowania skutków ponownego otwarcia gospodarek.

W Polsce potencjał sztucznej inteligencji wykorzystuje się m.in. w ochronie zdrowia. W minionym roku Pentacomp pracował nad innowacyjnym rozwiązaniem dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, które umożliwi cyfrowe udostępnianie informacji o sytuacji zdrowotnej ludności. Jego celem jest zwiększenie skuteczności profilaktyki chorób i promocji zdrowia poprzez skuteczną realizację programów zdrowotnych. System obejmuje zbiór danych cyfrowych oraz szereg narzędzi analitycznych, dzięki którym łatwiej będzie odpowiedzieć na pytania, jakie działania są prowadzone w ramach polityki zdrowotnej, czy odpowiadają potrzebom społeczności, jaki jest
ich koszt oraz jakie dają efekty. System wspomaga podejmowanie decyzji opartych na danych,
co zwiększa efektywność systemu zdrowotnego oraz pozwala na skuteczniejsze zarządzanie środkami publicznymi. Algorytmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego są znacznie dokładniejsze niż
jeszcze kilka lat temu, a ich wszechstronność wciąż rośnie. Już dzisiaj zasilają wiele maszyn i narzędzi, eliminując błędy popełniane przez człowieka. Zaawansowane rozwiązania analityczne przestają być niedoścignioną przyszłością i wkraczają w naszą codzienność.

Źródło: Computerworld