KREPTD: niełatwa droga, pierwsi na mecie

Drogowskaz Unii Europejskiej


Drogowskaz Unii Europejskiej

Każde państwo należące do UE jest zobowiązane do prowadzenia elektronicznego rejestru przewoźników transportu drogowego, który gromadzi informacje o przewoźnikach i kierowcach. Od 2013 r. wszystkie rejestry łączą się w system ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) – kompletną bazę rejestrów.

Polskie przedsiębiorstwa mają około 25% udział w europejskim rynku transportowym, jednak wspomniany rejestr nie powstał przez lata. Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) kontrolujący przestrzegania przepisów, to także organ odpowiedzialny za powołanie rejestru do życia. GITD dba również o ograniczanie degradacji dróg i ich bezpieczeństwo, o warunki socjalne w transporcie drogowym oraz chroni rynek transportowy przed naruszeniami zasad uczciwej konkurencji.

Bezpieczny wybór

Wybór odpowiedniego Wykonawcy odbywał się pod dużą presją. Liczył się czas i wiarygodność partnera. GITD w drodze przetargu wybrał propozycję Pentacompu. W tym przypadku cena nie odgrywała kluczowej roli. Jednym z głównych czynników wyboru była wysoka ocena merytorycznej części oferty. W tej decyzji utwierdziły klienta wcześniejsze doświadczenia z Pentacompem. Od 2014 roku utrzymujemy i rozwijamy bowiem Centralną Ewidencję Naruszeń, od dłuższego czasu byliśmy więc znani jako solidny wykonawca.

Niełatwa droga

Presja czasu wymusiła na nas równoległe prowadzenie prac analitycznych, implementacyjnych i testów. Był to jeden z trudniejszych projektów w historii Pentacompu, ale 55 osobowy zespół wykonawczy dał z siebie wszystko.

13 września 2017 r. mogliśmy ogłosić sukces: w ciągu 4 miesięcy zaprojektowaliśmy, wytworzyliśmy i wdrożyliśmy KREPTD. Nasz klient może pochwalić się najszybszym wdrożeniem rejestru w Unii Europejskiej. W innych krajach trwało to średnio 2 lata. Aplikacja już w dniu jej uruchomienia spełniała wymogi dyrektywy unijnej, a obecnie jest przez nas utrzymywana i rozwijana.

Publiczne dane – liczne korzyści

KREPTD służy nie tylko do wykrywania naruszeń przepisów w firmach transportowych. Zapewnia przepływ informacji między podmiotami wydającymi zgody na transport, firmami transportowymi, przedsiębiorcami korzystającymi z ich usług i organami kontrolnymi.

Część danych zbieranych w jego ramach jest ogólnodostępna. Przedsiębiorcy, którzy stają przed wyborem firmy transportowej, mogą dokonać przeglądu przewoźników, a tym samym zweryfikować ich wiarygodność. Z kolei starostwa i organy kontrolne zyskały możliwość integracji własnych systemów teleinformatycznych z KREPTD, co znacznie przyśpiesza i ułatwia ich działalność. Jaki może mieć to efekt?

Wybierając Pentacomp na wykonawcę projektu, zamawiający nie tylko dotrzymał deklarowanych terminów i wykazał skuteczność działania przed Parlamentem UE. Przekazanie systemu teleinformatycznego KREPTD w ręce GITD umożliwia prowadzanie analiz i badanie tendencji w transporcie drogowym. Jest to szczególnie istotne w chwili, kiedy Polska wyrasta na europejskiego lidera w branży TSL.