Drony nad Sosnowcem. Jesienią startuje pilotaż transportu defibrylatorów z użyciem bezzałogowych statków powietrznych.

25/08/21

Już jesienią nad Sosnowcem będzie można obserwować przeloty dronów transportowych. Będą one elementem pilotażu realizowanego wspólnie przez Metropolię GZM, miasto Sosnowiec, Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz firmy Pentacomp i Dronehub.

Drony lecą na ratunek

Projekt „Automatyzacja transportu pilnych ładunków medycznych z zastosowaniem dronów. Dronehub/Pentacomp – Sosnowiec/GZM – Ł-ILOT” zakłada wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych do transportu defibrylatorów AED. 25 sierpnia strony podpisały porozumienie na przygotowanie i realizację programu.

Bezpośrednim celem pilotażu jest zebranie danych o optymalnych parametrach lotów i procesie realizacji misji. Zaplanowano wykonanie 100 przelotów, podczas których dron będzie przenosił kilkukilogramową przesyłkę na odległość około 3 km. W szerszej perspektywie intencją jest zebranie doświadczeń z wykorzystania technologii dronowej, na potrzeby jej zastosowania do świadczenia różnego rodzaju usług w przestrzeni powietrznej nad miastami.

Celem jest to, by w niedalekiej przyszłości drony mogły być wykorzystanie do świadczenia różnego rodzaju usług, w tym również do transportowania przesyłek ratujących życie. Wykorzystanie dronów może w ten sposób przyczynić się podniesienia poziomu bezpieczeństwa w naszych miastach, bo potrzebna pomoc będzie mogła zostać udzielona również z ich użyciem – mówi Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący zarządu Metropolii GZM, koordynatora stron projektu.

Flightware na straży bezpieczeństwa

Wykonywanie przelotów nad miastami jest jednym z najistotniejszych założeń pilotażu. Z tego powodu technologia musi być w pełni dostosowana do warunków miejskich związanych m.in. z zabudową oraz spełniać szczególne wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo, a także autonomiczność są kluczowymi, wyróżniającymi aspektami projektu, którego wyniki już wkrótce będzie można podziwiać w Sosnowcu. Nad obiema kwestiami czuwa oprogramowanie Flightware.

– Zaprojektowane przez nas rozwiązanie umożliwia automatyczne zarządzanie lotami bezzałogowych statków powietrznych. Start, przelot, faza lądowania oraz wszelkie parametry lotu i samego drona nadzorowane są w czasie rzeczywistym przez zaawansowane algorytmy, a udział człowieka w misji został ograniczony do funkcji kontrolnej – mówi Karol Gajos, prezes zarządu Pentacompu.

– Dzięki wyeliminowaniu ryzyka płynącego z tzw. „błędu ludzkiego” system można wykorzystywać np. do transportu przesyłek medycznych oraz w ratownictwie – dodaje.

System sam sygnalizuje każde odchylenie lub niebezpieczne zdarzenie. Operator na żadnym etapie nie steruje maszyną. Sprawuje jednak kontrolę nad prawidłowym przebiegiem misji, analizuje czy raportowane wydarzenie ma wpływ na bezpieczeństwo i podejmuje decyzję, czy należy rozpocząć odpowiednią procedurę awaryjną.

Strony projektu

Pilotaż jest wspólnym projektem firm i instytucji zaangażowanych w rozwój technologii dronowych w Polsce. System jest dziełem firm Pentacomp – twórcy oprogramowania Flightware do automatycznego zarządzania misjami bezzałogowych statków powietrznych oraz Dronehub – dostawcy dronów i stacji dokujących. Koordynatorem projektu jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM), która dokona również ewaluacji lotów. Za wsparcie merytoryczne i formalne, w tym kontakt z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, odpowiada Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Przestrzeń powietrzną nad miastem udostępnia patron wydarzenia, miasto Sosnowiec.