Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM)

20/10/20

Centrum e-Zdrowia poinformowało o starcie pilotażu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. EDM to prosty dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta – bez względu na miejsce, czas i okoliczności.

Wsparcie dla gabinetów medycznych – centralny dostęp i przejrzystość karty pacjenta

Wspierając Centrum e-Zdrowia, eksperci Pentacomp wzięli udział w przygotowaniu systemu wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Składa się on z repozytoriów dokumentacji medycznej podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz centralnego rejestru dokumentacji medycznej. Podmioty zobowiązane są do zapisywania informacji o powstaniu dokumentu w centralnym rejestrze dokumentacji medycznej. Informacja obejmuje m.in lokalizację każdego dokumentu, co umożliwia pobranie go z właściwego repozytorium. Dzięki temu podmiot korzystający z rejestru może pozyskać kompletną listę dokumentów medycznych pacjenta.

Dzięki EDM dokumentacja medyczna powstająca i przechowywana w podmiotach leczniczych niejako „podąża za pacjentem”. Poprzez portal pacjent.gov.pl może on udzielać dostępu do dokumentacji wybranym podmiotom leczniczym lub lekarzom. W nagłych przypadkach dostępność do informacji może mieć znaczący wpływ na zdrowie lub życie pacjenta. System został zaprojektowany zgodnie z międzynarodowym standardem wymiany dokumentacji medycznej IHE XDS.b. Oznacza to, że może być ona udostępniana i wymieniana nie tylko w ramach polskiego systemu ochrony zdrowia, ale również poza granicami kraju.

Proces informatyzacji systemu ochrony zdrowia. E-Zdrowie

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna to kolejne narzędzie z obszaru e-Zdrowia, w tworzeniu którego znaczącą rolę odegrali eksperci Pentacompu. Dotychczas w ramach projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) powstały m.in. e-recepta, e-skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Rozwiązania te przyspieszają diagnostykę i leczenie oraz umożliwiają udzielanie pomocy bez konieczności fizycznej obecności pacjenta w gabinecie.