Elektroniczny uproszczony dokument administracyjny e-SAD

31/01/23

Nowelizacja e-SAD

13 lutego 2023 roku weszły w życie zapisy o zmianie Ustawy o podatku akcyzowym, zwane „Nowelizacją e-SAD”.

Obsługa wewnątrzunijnych przemieszczeń w ramach nabycia lub dostawy, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku 2 do Ustawy, m.in. przepisach niosą przełom polegający na zastąpieniu fizycznej dokumentacji formą elektroniczną.

Oznacza to, że dotychczasowy uproszczony dokument towarzyszący (UDT) zostanie zastąpiony przez elektroniczny uproszczony dokument administracyjny (e-SAD).

e-SAD obsługiwany będzie przez Ministerstwo Finansów w systemie EMCS PL2, podobnie jak funkcjonujące obecnie dokumenty eAD i eDD.

Warto zaznaczyć, że w wypadku niedostępności systemu EMCS PL2 dopuszczalne będzie stosowanie papierowego dokumentu zastępującego e-SAD, zawierającego takie same dane jak dokument elektroniczny.

Oprócz samego wprowadzenia dokumentu e-SAD, Ustawa niesie ze sobą kilka innych istotnych zmian – wprowadzono między innymi nowe rodzaje podmiotów:

  • uprawniony wysyłający, czyli podmiot posiadający numer akcyzowy, który wysyła w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w tym podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego wysyłającego,
  • uprawniony odbiorca, czyli podmiot posiadający numer akcyzowy, który odbiera w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy , w tym podmiot prowadzący skład podatkowy lub zarejestrowanego odbiorcę.

Co na to PentaTAX

Odpowiadając na nowe wymogi ustawowe, eksperci Pentacomp stworzyli Moduł eSAD dostępny na Platformie PentaTAX. Celem budowy Modułu było wsparcie  użytkowników w zarządzaniu procesem obsługi przemieszczenia poprzez prowadzenie uporządkowanego rejestru zdarzeń (komunikatów) związanych z każdym przemieszczeniem.

Moduł eSAD obsługuje przemieszczenia zarówno z perspektywy podmiotu wysyłającego jak i odbierającego, podobnie jak moduł eAD. Wysyła i odbiera wszystkie komunikaty przewidziane do przeprowadzenia przemieszczeń wyrobów akcyzowych, które podlegają pod e-SAD.

Platforma PentaTAX będzie również gotowa do obsługi nowo wprowadzonych typów podmiotów, czyli uprawnionego wysyłającego i uprawnionego odbiorcy.

Atutem Modułu eSAD jest jego integracja z pozostałymi modułami Platformy PentaTAX,  dzięki czemu użytkownicy zyskują dostęp do wielu funkcji ułatwiających pracę:

  • możliwości przekazania danych z raportu odbioru (dla przemieszczeń przychodzących) do modułu eDeklaracje,
  • możliwości przekazania do modułu Ewidencje Akcyzowe informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu wyrobów akcyzowych,
  • wspomagania procedury awaryjnej, o której mowa w Art. 46pb. Ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Elektronizacja podatku akcyzowego wchodzi w życie już niebawem. Dlatego warto zwrócić uwagę na narzędzia, które pomogą w obsłudze EMCS PL2 w zakresie elektronicznych uproszczonych dokumentów administracyjnych e-SAD.

Autor: Grzegorz Mozdyniewicz