Rozpoczynamy współpracę z Medicover

02/02/22

Na mocy umowy podpisanej w styczniu 2022 roku, Pentacomp udzieli wsparcia w połączeniu systemów Medicover z Systemem P1 i dostarczy w tym celu niezbędne narzędzia:

  • Konektor Zdarzeń Medycznych (ZDM)
  • Konektor Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)
  • Konektor Zgód Pacjenta.

Dzięki wykorzystaniu naszych rozwiązań Medicover Polska skróci czas niezbędny na integrację oraz zniweluje koszty związane z utrzymaniem aktualnych wersji PIK HL7 CDA oraz dostosowaniem swoich systemów do bieżących wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Konektory umożliwią klientowi generowanie elektronicznych dokumentów zgodnych z przepisami prawnymi w sposób odpowiadający przyjętym standardom.

Narzędzia dostępne w ramach Platformy e-Zdrowia ułatwiają wymianę danych pomiędzy systemem klienta a Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – P1. Przeznaczone są dla placówek medycznych, aptek i producentów aplikacji informatycznych.

Projekty w obszarze ochrony zdrowia realizowane przez Pentacomp to jakość poparta doświadczeniem, kompetencjami i profesjonalizmem. 

Doświadczenie

Historia zaangażowania Pentacompu w cyfryzację sektora ochrony zdrowia sięga 2013 roku. Od tego czasu z powodzeniem wspieramy Centrum e-Zdrowia w realizacji projektów mających na celu poprawę jakości opieki zdrowotnej w Polsce. Są to między innymi „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1), „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” (P2), „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” (P4). Jesteśmy obecni przy wdrożeniu podsystemów takich jak e-Recepta, e-Skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, Zdarzenia Medyczne, Internetowe Konto Pacjenta, e-recepta transgraniczna, zamawianie e-Recept online.

Kompetencje

Eksperci Pentacompu posiadają unikatowe kompetencje w projektowaniu, wdrażaniu, integrowaniu i utrzymaniu systemów ochrony zdrowia. Zakres ich wiedzy obejmuje także dziedzinę interoperacyjności systemów ochrony zdrowia. Pentacomp, jako współautor Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, która na mocy ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia obowiązuje w całym kraju, uczestniczył również w specyfikowaniu standardu polskiej elektronicznej dokumentacji medycznej.

Profesjonalizm

Pracujemy mając na uwadze ciągłe doskonalenie i szukanie obszarów do optymalizacji m.in. dopierając najlepszą metodykę pracy. Przy rozbudowie systemu e-zdrowie (P1) wykorzystujemy podejście zwinne Scrum skalowane metodą Nexus, która szczególnie dobrze sprawdza się w organizacji prac złożonych projektów informatycznych o dużej skali. Metodyka ta jest niezastąpiona w wytwarzaniu oprogramowania w otoczeniu zmieniających się potrzeb i wymagań biznesowych.