Nowe zasady sporządzania eDD

16/08/21

Autor: Łukasz Janiga, Partner Zarządzający Legal Link

W przypadku stosowania niektórych zwolnień lub stawki 0 zł ustawa akcyzowa przewiduje obowiązek objęcia wyrobów akcyzowych monitoringiem. W tym celu wykorzystuje się dokument dostawy. Jest on sporządzany przez podmiot wysyłający wyroby akcyzowe, a jego odbiór potwierdza odbiorca wyrobów. Pomimo istnienia od 1 stycznia 2019 r. elektronicznego dokumentu dostawy (eDD) generowanego w systemie EMCS PL2, w dalszym ciągu przemieszczenia wyrobów akcyzowych mogą być realizowane na podstawie papierowych dokumentów. Z dniem 1 lutego 2022 r. nie będzie już możliwe stosowanie papierowego dokumentu dostawy.

eDD rozszerzenie zakresu wyrobów

Dotychczas elektroniczny dokument dostawy miał obejmować jedynie przemieszczenia realizowane w Polsce poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy obejmujące wyroby akcyzowe:

  • zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, gdzie do tej pory stosowany był papierowy dokument dostawy lub
  • opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wymienione w załączniku nr 2 do ustawy).

Jedną z bardziej istotnych zmian jest rozszerzenie katalogu przemieszczeń podlegających dokumentowaniu za pomocą eDD. Zgodnie z wprowadzoną w lutym 2021 roku zmianą przepisów, do ww. przemieszczeń należy zaliczyć również sprzedaż na terytorium kraju wyrobów węglowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie finalnemu nabywcy węglowemu przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych. W konsekwencji na wdrożenie eDD muszą dodatkowo przygotować się sprzedawcy węgla, którzy spełniają to kryterium ilościowe.

Termin wdrożenia eDD

Nowelizacja przepisów o elektronicznym dokumencie dostawy weszła w życie 1 lutego 2021 r. Jednakże na podstawie przepisu przejściowego wprowadzono możliwość stosowania dotychczasowych regulacji do 31 stycznia 2022 r. Zatem podmioty dotychczas stosujące papierowe dokumenty dostawy oraz duże pośredniczące podmioty węglowe mają już niewiele czasu, aby wdrożyć eDD.

Jak się przygotować?

W celu korzystania z systemu EMCS PL2 niezbędna jest uprzednia aktualizacja bądź rejestracja firmy na platformie PUESC oraz w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

Techniczne opisy komunikatów generowanych w systemie EMCS PL2 zawarte są w specyfikacji, którą Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie. Z uwagi na zbliżający się termin warto już dzisiaj wybrać odpowiednie narzędzie do obsługi eDD oraz merytorycznie przygotować osoby, które będą zaangażowane w ten proces.

Legal Link

Legal Link jest firmą doradczą stworzoną przez zespół prawników i ekspertów zajmujących się doradztwem prawnym i podatkowym. Specjalizuje się m.in. w podatku akcyzowym, monitorowaniu przewozu towarów (SENT), prawie energetycznym i pozostałych obowiązkach wynikających z obrotu wyrobami akcyzowymi. Eksperci Legal Link wspierają firmy w analizie procesów biznesowych pod kątem prawidłowego przygotowania do wdrożenia elektronicznego dokumentu dostawy (eDD), opracowaniu szczegółowych instrukcji lub procedur, a także szkoleniu i przygotowaniu do ich obsługi. Świadczą również bieżące wsparcie w zakresie klasyfikacji towarów, prowadzenia składów podatkowych, uzyskiwania koncesji i zezwoleń, Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, a także obsługi PUESC, EMCS, SENT oraz zgłoszeń i deklaracji akcyzowych.

Pentacomp Systemy Informatyczne

Pentacomp jest twórcą platformy PentaTAX  przeznaczonej do wymiany informacji z systemami Ministerstwa Finansów. Rozwiązanie ułatwia przedsiębiorcom ustawowe raportowanie podatkowe, w tym akcyzowe, i celne. Jednym z jego elementów jest Moduł eDD, który wspiera przedsiębiorców w obsłudze elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD), umożliwiając tym samym wypełnienie obowiązków nowej wersji ustawy o podatku akcyzowym: https://www.pentacomp.pl/pl/module/modul-edd/

Pentacomp od lat wdraża i rozwija centralne systemy Ministerstwa finansów, w tym System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL. Zajmuje się również projektowaniem innowacyjnych rozwiązań IT, utrzymaniem i serwisowaniem systemów oraz doradztwem dla administracji publicznej i firm z różnych branż: medycznej, medialnej, ubezpieczeniowej, finansowej. Poprzez realizację strategicznych projektów od 25 lat wspiera największe organizacje i przedsiębiorstwa w osiąganiu sukcesów i przewagi rynkowej.