Pentacomp wjeżdża na drogi Portu Zewnętrznego w Gdyni

09/12/20

Sztuczna wyspa, największe statki oceaniczne i wielomiliardowa inwestycja.

Nowe przedsięwzięcie w Dubaju? Otóż nie. Mowa o rodzimym Porcie Zewnętrznym w Gdyni. W obliczu rosnącej konkurencji rynkowej w basenie Morza Bałtyckiego oraz bardzo dobrych prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach morskich, rozbudowa Głębokowodnego Portu Zewnętrznego stała się inwestycją nie tylko pożądaną, ale wręcz konieczną.

Gdyński port otoczony jest dzielnicami mieszkalnymi, co uniemożliwia przeprowadzenie pełnej rozbudowy na lądzie. Część Portu Zewnętrznego powstanie zatem na wyspie usypanej na wodach Zatoki Gdańskiej. Między innymi dzięki temu rozwiązaniu możliwa będzie obsługa ponad 400-metrowych kontenerowców, czyli największych jednostek, jakie mogą wpłynąć na Morze Bałtyckie. Inwestycja może się pochwalić imponującym budżetem: przewidywane łączne nakłady netto na realizację I Etapu to niemal 4 miliardy złotych. Ukończenie fazy realizacyjnej projektu planowane jest na 2028 rok.

PENTACOMP ZAPROJEKTUJE INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Zanim jednak powstanie publiczny terminal promowy, pogłębione zostaną akweny portowe, a nabrzeża rozbudowane, trzeba przygotować infrastrukturę, która zapewni bezpieczny i komfortowy dojazd do Portu Gdynia. Zarządzanie ruchem drogowym związanym z transportem ładunków po sieci dróg Portu, Gdyni i Trójmiasta będzie celem Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem Samochodów Ciężarowych (ISZR). Przygotowanie projektów technicznych dla tej niezwykle ważnej części inwestycji zostało powierzone konsorcjum firm: Pentacomp Systemy Informatyczne SA w roli lidera i Sprint SA.

Na mocy podpisanej na początku grudnia umowy konsorcjum zaprojektuje wszystkie elementy ISZR: system e-awizacji, system sterowania ruchem, system zarządzania przestrzenią parkingową oraz Platformę Cyfrową Portu Gdynia, a także przygotuje do nich dokumentację techniczną.

„Wykonanie projektu technicznego pod taką inwestycję to bardzo duża odpowiedzialność. Naszym zadaniem jest opisanie kształtu i działania docelowego systemu zarówno pod kątem funkcjonalnym jak i technicznym. Wytworzona przez Pentacomp dokumentacja będzie stanowiła fundament, na którym przyszły wykonawca oprze budowę elementów Systemu Zarządzania Ruchem Samochodów Ciężarowych– mówi Marek Rzepiński, Menadżer ds. Rozwoju Biznesu z Pentacomp Systemy Informatyczne.

Działanie docelowego systemu ma zmniejszyć lub wyeliminować kolejki ciężarówek do terminali i na drogach dojazdowych do Portu, zapewnić optymalną alokację samochodów w przestrzeni parkingowej oraz umożliwić sprawne nią zarządzanie. Dzięki integracji aplikacji użytkowych możliwa będzie kompleksowa obsługa całego procesu e-awizacji ładunków do wszystkich terminali morskich Portu Gdynia – od zaplanowania z wyprzedzeniem awizacji dostaw i odbiorów, przez monitorowanie ruchu ciężarówek i zarządzanie parkingami, po koordynowanie dojazdu samochodów do terminali zgodnie z zaplanowaną awizacją. Platforma Cyfrowa będzie natomiast stanowiła wspólne środowisko informatyczne i zapewniała komunikację między elementami systemu.

Na podstawie umowy grantowej podpisanej w 2019 roku pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A., a Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności INEA, działającą z ramienia Komisji Europejskiej, projekt „Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia” stał się pierwszym przedsięwzięciem ZMPG-a S.A. realizowanym przy wsparciu instrumentu finansowego CEF Transport 2018 „Łącząc Europę”.Budżet projektu wynosi 1 345 000,00 EUR. Poziom dofinansowania CEF to 50 %.

port gdynia pentacomp

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA

Port Gdynia jest nowoczesnym portem uniwersalnym, specjalizującym się w obsłudze ładunków drobnicowych. Gdyński port jest ważnym ogniwem VI Korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. jest odpowiedzialny za realizację projektu „Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia” (PZPG), który został umieszczony w rządowym projekcie Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Realizacja zadania będzie polegać na wybudowaniu nowego pirsu portowego na wodach Zatoki Gdańskiej wraz z nowym połączeniem kolejowym oraz drogowym.

Pentacomp

Jeden z największych dostawców usług IT w Polsce, na rynku obecny od 25 lat. Zatrudnia niemal 400 specjalistów, którzy zajmują się projektowaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań IT, utrzymaniem i serwisowaniem systemów oraz doradztwem technologicznym dla firm z różnych branż, w tym transportu i logistyki. Pentacomp jest twórcą Platformy PentaTMS (Transportation Management System) przeznaczonej dla przedsiębiorstw, które zajmują się zarządzaniem transportem samochodowym, świadczących usługi transportowe lub spedycyjne oraz dla firm dystrybucyjno-handlowych. Wspomaga ona planowanie, monitorowanie, rozliczanie i zarządzanie środkami transportu. Jej kluczowym elementem jest moduł awizacji dostaw, który wspiera proces załadunku i rozładunku towarów na podstawie harmonogramu dostaw oraz kalendarza wywozów.