Pentacomp zbuduje najnowocześniejszy system wspomagający diagnostykę dysplazji stawów biodrowych u dzieci

24/01/23

Dysplazja stawu biodrowego noworodków (ang. Developmental Dysplasia of Hip – DDH) to termin, który w ostatnim czasie odmieniamy w Pentacompie przez wszystkie przypadki. 16 stycznia 2023 wystartowaliśmy bowiem z projektem badawczo-rozwojowym, w ramach którego opracujemy system komputerowy wspomagający diagnostykę ultrasonograficzną tego schorzenia.

Proponowane przez Pentacomp innowacyjne rozwiązanie ma na celu znaczne uproszczenie i ułatwienie procesu diagnostycznego. Badania w kierunku dysplazji będą mogli wykonywać lekarze pediatrzy, neonatolodzy, czy lekarze POZ i to ze skutecznością rzędu 99%!

Bolączki współczesnej diagnostyki

DDH to najczęstsze schorzenie układu mięśniowo – szkieletowego wieku rozwojowego, które w Polsce występuje u około 1 na 20 noworodków. Nierozpoznane i nieleczone może skutkować ciężkimi powikłaniami: skróceniem kończyny, zmianami w układzie ruchu, a w konsekwencji zaburzeniami chodu i niepełnosprawnością. Szacuje się, że zmiany zwyrodnieniowe na podłożu DDH mogą stanowić aż do 37,5 % wszystkich wskazań do zabiegu alloplastyki, czyli wszczepienia endoprotezy biodra, u dorosłych.

Obecnie podstawą w rozpoznawaniu DDH jest połączenie badania fizykalnego i badania ultrasonograficznego. Wykonanie ich przed ukończeniem przez dziecko 6 tygodnia życia umożliwia odpowiednio wczesne wykrycie wady i włączenie leczenia zachowawczego. Problem w tym, że odpowiednie przeprowadzenie badania USG oraz interpretacja uzyskanego obrazu są obarczone sporym ryzykiem błędu, w wyniku czego wzrasta ryzyko postawienia nieprawidłowej diagnozy. W konsekwencji część populacji wciąż wymaga leczenia operacyjnego już jako dzieci lub w wieku dorosłym.

Narzędzie diagnostyczne, które samo się uczy

Tu z pomocą przychodzi koncepcja systemu komputerowego opartego na uczeniu maszynowym (ang. machine learning, ML). Zanim jednak rozwiązanie trafi w ręce medyków, Pentacomp stworzy algorytm sztucznej inteligencji na niespotykaną dotychczas skalę. Będzie się on uczył, korzystając z ogromnej bazy danych medycznych opisanych przez lekarzy specjalistów. Jego największą wartością będzie zdolność analizowania danych i sugerowanie dalszego postępowania na podstawie uzyskanych wyników. Celem jest uzyskanie dokładności algorytmu na poziomie 99%. Żaden z istniejących podobnych systemów nie odznacza się równie wysoką skutecznością.

Dbamy o zdrowie przyszłych pokoleń

Nie ma wątpliwości, że trafna diagnoza i odpowiednio wcześnie podjęte leczenie znacząco wpłyną na poprawę jakości życia pacjentów. Zarówno niemowląt, które dzięki wcześniejszej diagnozie zostaną wyleczone metodami nieinwazyjnymi, jak i starszych pacjentów, którzy dzięki wykrytej i wyleczonej w dzieciństwie dysplazji unikną niepełnosprawności ruchowej. Dostęp do narzędzia, które zwiększy dostęp do skutecznej diagnostyki, umożliwi też szerokie otwarcie drzwi dla prowadzenia masowych badań przesiewowych. W innych krajach dają one spektakularne wyniki – np. w Austrii przyniosły zmniejszenie liczby operacji biodra spowodowanych dysplazją o 46%.

W ramach ostatniego etapu prac nad projektem przewidziano przeprowadzenie badań klinicznych, mających na celu zebranie danych potwierdzających skuteczność rozwiązania.

Informacje o projekcie

Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa. Dofinansowanie w formie pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r.).

Nazwa konkursu: Konkurs dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych, ABM/2022/2.

Nazwa projektu: Development of an IT system based on artificial intelligence algorithms supporting the diagnosis of hip dysplasia in infants and the process of choosing the optimal therapeutic path.

Całkowity koszt projektu: 15 184 134,45 zł

Kwota dofinansowania: 9 215 272,10 zł