Startujemy z projektem budowy platformy e-Zamówienia

01/04/20

Podpisaliśmy umowę z Urzędem Zamówień Publicznych na budowę platformy e-Zamówienia.

„To ważny dzień nie tylko dla Urzędu Zamówień Publicznych, ale także dla wszystkich uczestników rynku. Podpisana dzisiaj umowa inauguruje etap bezpośrednich prac nad ostatecznym kształtem platformy e-Zamówień. Zdajemy sobie sprawę z napiętego harmonogramu, jednak jesteśmy przekonani, że dzięki dobrej współpracy uda się zrealizować zaplanowane zadania w terminie.” – mówi Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Projekt elektronicznych zamówień publicznych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakłada budowę kompletnego rozwiązania dostarczającego usługi:

  • publikacji ogłoszeń,
  • składania i otwierania ofert,
  • komunikacji elektronicznej i wymiany informacji przez uczestników postępowania na wszystkich etapach postępowania,
  • udostępniania nowych usług elektronicznych, a także poprawę funkcjonalności oraz dojrzałości istniejących usług w obszarze zamówień publicznych.

„Jesteśmy dumni z tego, że po raz kolejny jako Pentacomp możemy uczestniczyć w projekcie przyczyniającym się do rozwoju transformacji cyfrowej w naszym kraju. Jestem przekonany, że platforma e-Zamówienia zwiększy wydajność procesów w obszarze obsługi zamówień publicznych. Dołożymy wszelkich starań, aby osiągnąć zakładane cele projektu.” – mówi Karol Gajos, prezes zarządu Pentacomp.