Proces transformacji cyfrowej ochrony zdrowia

08/07/20

Proces transformacji cyfrowej obszaru ochrony zdrowia trwa w Polsce już kilka lat. O konieczności informatyzacji  sektora zdrowia już się nie dyskutuje, to potrzeba oczywista. Ma znaczenie zarówno dla kadry medycznej, pacjentów, jak również decydentów i całego systemu państwowego.

Doświadczenia ostatnich kilku miesięcy udowadniają, że potrzeba wdrożenia systemu e-zdrowia jest wynikiem zmian we współczesnym świecie i zdecydowanie usprawnia funkcjonowanie w najtrudniejszych warunkach. Gdyby nie możliwość korzystania z teleporad, e-recept czy Internetowego Konta Pacjenta, liczba osób zarażonych COVID-19 pewnie byłaby w Polsce większa. Dzięki tym narzędziom pacjenci mogą zobaczyć historię  wystawianych recept, skontaktować się z lekarzem, czy uzyskać e-receptę bez wychodzenia z domu. To znacznie ułatwia codzienne życie i przestrzeganie zasad kwarantanny.

Nowe aplikacje w walce z COVID-19

Dziś, w warunkach zagrożenia epidemicznego, podejmowane są działania wynikające z aktualnych potrzeb sektora zdrowia. Dotyczą one nie tylko wyposażenia placówek medycznych czy dostarczania środków ochrony, ale również narzędzi informatycznych.

Przy współpracy z  Centrum e-Zdrowia (dawniej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia), bazując na dotychczasowych doświadczeniach, eksperci Pentacomp opracowali rozwiązania, które wsparły państwo w dostosowaniu się do nadzwyczajnej sytuacji:

  • udostępnienie rejestrów systemu P1 na potrzeby systemu Ewidencji Wjazdów do Polski (EWP),
  • prezentacja wyników badań w kierunku COVID-19 pozyskiwanych z EWP w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP),
  • umożliwienie wystawienia przez farmaceutów recept „pro auctore” i „pro familiae” w związku z uzyskaniem przez farmaceutów dodatkowych uprawnień nadanych ustawą COVID-19,
  • centralne rozwiązanie pozwalające na ograniczenie czasowej i ilościowej sprzedaży leków w skali całego kraju.

Początki współpracy Pentacomp nad projektem e-zdrowia

Eksperci Pentacompu od lat z powodzeniem wspierają Centrum e-Zdrowia w realizacji projektów mających na celu poprawę jakości opieki zdrowotnej w Polsce. Współpraca dotyczy realizacji projektów „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1), „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” (P2) oraz „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” (P4).

Zespół Pentacomp brał udział między innymi w realizacji kluczowych obszarów funkcjonalnych jak e-recepta, e-skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta, zdarzenia medyczne, wymiana dokumentacji medycznej. Wspierał również wdrożenia i uruchomienia produkcyjne.

Przy realizacji e-recepty Pentacomp w roli wykonawcy współpracuje z Centrum e-Zdrowia od początku 2017 roku. Realizacja projektu na poziomie dostarczania produktów toczyła się od początku z wykorzystaniem podejścia zwinnego  Scrum. Z uwagi na rozbudowanie zespołu projektowego o kolejne zespoły developerskie wdrożono skalowanie Scrum za pomocą frameworka Nexus. W szczytowym okresie prac zespół projektowy pracujący w Nexus liczył około 150 osób.

Obecnie Pentacomp realizuje kolejny etap umowy, której przedmiotem jest dokończenie budowy Projektu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Proces wytwarzania tak jak poprzednio jest zorganizowany przy użyciu Nexusa.

Framework umożliwia efektywne skalowanie potencjału, jaki dostarcza firma, przy równoległej pracy wielu zespołów scrumowych. Zespół Pentacomp realizujący projekt P1 to „silnik” stworzony z 8 Developerskich Zespołów Scrumowych oraz „ekosystem”, w skład którego wchodzą Product Ownerzy, Scrum Masterzy, Kierownicy projektów, eksperci ds. bezpieczeństwa, jakości, interoperacyjności, baz danych, a także DevOps, HR Biznes Partnerzy oraz osoby ze wsparcia operacyjnego.

Kompetencje ekspertów Pentacomp

Eksperci Pentacomp posiadają unikatowe kompetencje w projektowaniu, wdrażaniu, integrowaniu i utrzymaniu systemów ochrony zdrowia oraz doświadczenie w prowadzeniu złożonych projektów w metodyce zwinnej. Zakres ich wiedzy obejmuje także dziedzinę interoperacyjności systemów ochrony zdrowia. Pentacomp, jako współautor Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, która na mocy ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia obowiązuje w całym kraju, uczestniczył również w specyfikowaniu standardu polskiej elektronicznej dokumentacji medycznej.

Wiedza i doświadczenie przekładają się na jakość prowadzenia projektów. Rzetelna realizacja dotychczasowych zadań spowodowała podjęcie przez Centrum e-Zdrowia dalszej współpracy z Pentacompem przy kolejnych podsystemach. e-Skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, Zdarzenia Medyczne to komponenty, w których budowie Pentacomp uczestniczy obecnie.

Nasi eksperci są odpowiedzialni za rozwiązania służące do wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz rejestracji i udostępniania informacji o zdarzeniach medycznych, obsługi Patient Summary oraz wymiany danych z systemami zewnętrznymi. Potrzeby pacjentów są uniwersalne, a rozwiązania informatyczne odpowiadają na globalne potrzeby.

Dlatego też komponenty systemu P1 są zintegrowane z systemami instytucji państwowych oraz z systemami wdrożonymi w innych krajach Unii Europejskiej. Pentacomp pracuje także nad e-receptą transgraniczną. Jej uruchomienie zdecydowanie ułatwi życie pacjentom podróżującym do innych krajów. Warto zaznaczyć, że Polska takie udogodnienie wprowadzi jako jeden z pierwszych krajów w Unii Europejskiej.

Dobry zespół to korzyść dla Klienta

Podstawą zespołu realizującego projekt są jego członkowie. Decydując się na udział w projekcie, grupa osób musi stworzyć zgrany zespół. W powszechnej opinii zbudowanie wewnętrznego zespołu IT odpowiedzialnego za technologiczny rozwój, to fundament sprawnej i skutecznej realizacji projektów informatycznych. Doświadczenie Pentacompu potwierdza tę regułę.

Kompletny, efektywny zespół o dużym potencjale wytwórczym, który zapewnia pełną realizację potrzeb interesariuszy i wymagań biznesowych, od tworzenia koncepcji, przez przygotowanie, do wdrożenia produkcyjnego to duży sukces firmy. Wiedza dziedzinowa oraz doświadczenie pozwalają wspólnie z Klientem tworzyć nowoczesne rozwiązania, z których korzystają wszyscy obywatele.