Platforma podatkowo-akcyzowa PentaTAX

Narzędzia do obsługi podatkowo-akcyzowej


Poznaj moduły platformy PentaTAX   (eDD, eAD, eSAD, SENT, Ewidencje Akcyzowe, Deklaracje Akcyzowe) przeznaczone do wymiany informacji z systemami Ministerstwa Finansów. Będą one skutecznie wspierać Twój biznes ułatwiając ustawowe raportowanie podatkowe (w tym akcyzowe) i celne. Projektujemy m. in. rozwiązania dla firm zajmujących się transportem towarów i podlegających ustawie o podatku akcyzowym lub ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Sprawdź jak działa PentaTAX!

Moduł eDD – wspiera przedsiębiorców w wypełnianiu elektronicznego dokumentu dostawy i zapewnia komunikację z systemami Ministerstwa Finansów.

Moduł eAD – wspiera obsługę przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Moduł eSAD – ułatwia wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z krajowych przepisów akcyzowych związanych z realizacją przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą oraz alkoholu całkowicie skażonego pomiędzy państwami członkowskimi.

Moduł SENT – automatyzuje czynności związane z wymogami prawnymi dotyczącymi monitorowania przewozu towarów.

Moduł Ewidencje Akcyzowe – pozwala na spełnienie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych wyłącznie w wersji elektronicznej. Integracja z CEWA.

Moduł Deklaracje Akcyzowe – umożliwia tworzenie deklaracji AKC-4 oraz AKC-UA/AKC-UAKZ na podstawie zdefiniowanych formularzy.


Moduły PentaTAX

Moduł eDD


Narzędzie wspierające firmy w obsłudze elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

Więcej

Moduł eAD


Rozwiązanie usprawnia proces przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszania poboru akcyzy zgodne z wymaganiami systemu EMCS PL2.

Więcej

Moduł eSAD


Moduł eSAD zapewnia elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy przedsiębiorstwem a systemem EMCS PL 2 Ministerstwa Finansów.

Więcej

Moduł SENT


Przeznaczony dla podmiotów dokonujących obrotu towarami wrażliwymi, gdzie wspiera elektroniczny rejestr zgłoszeń SENT.

Więcej

Moduł Ewidencje Akcyzowe


Narzędzie pozwalające na spełnienie wymagań ustawowych, prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej. Integracja z CEWA.

Więcej

Moduł Deklaracje Akcyzowe


Umożliwia tworzenie deklaracji AKC-4 oraz AKC-UA/AKC-UAKZ na podstawie zdefiniowanych formularzy.

Więcej

Skontaktuj się z ekspertem

zdjęcie

Natalia Ruszkowska

Manager ds. Rozwoju Biznesu
+48 606 818 900 natalia.ruszkowska@pentacomp.pl