SENT – System Elektronicznego Nadzoru Transportu

28/10/20

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 października br. dokonywanie zgłoszeń SENT (przesyłanie i aktualizacja) przez podmioty: wysyłające, odbierające, sprzedające i nabywające z konta prostego albo z konta zaawansowanego bez rejestracji podmiotu albo bez rejestracji reprezentacji w obszarze SENT, nie będzie możliwe.

SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) ułatwia nadzór przewozu oraz obrotu towarami wrażliwymi. Każdy przewoźnik bądź przedsiębiorstwo związane z przewozem towarów wrażliwych ma ustawowy obowiązek zgłoszenia i zarejestrowania transportu poprzez PUESC  (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych).

Jak dokonać rejestracji na PUESC krok po kroku wskazuje szczegółowa instrukcja.

Platforma podatkowo – akcyzowa

Platforma PentaTAX, stworzona przez ekspertów Pentacomp, udostępnia Moduł SENT – rozwiązanie integrujące wymagany zakres komunikacji elektronicznej z centralnym systemem SENT Ministerstwa Finansów oraz platformą SEAP.

PentaTAX jest odpowiedzią na wymagania nałożone na przedsiębiorców ustawą o podatku akcyzowym oraz ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Rozwiązanie, poza wspomnianym Modułem SENT, realizuje obsługę:

  • przemieszczeń wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – przy użyciu elektronicznego Dokumentu Dostawy e-DD,
  • przemieszczeń wyrobów przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – z wykorzystaniem elektronicznego Administracyjnego Dokumentu e-AD,
  • wypełnienia obowiązku przekazywania do Ministerstwa Finansów danych podatkowych i księgowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

SENT usprawnia przewóz towarów wrażliwych

Moduł SENT na Platformie PentaTAX,  ułatwia komunikację pomiędzy wysyłającymi, odbiorcami i przewoźnikami, umożliwiając przekazywanie numeru referencyjnego po zarejestrowaniu przewozu. Zapewnia przepływ danych i informacji z innymi systemami SISC. Obsługuje wysyłki dokumentów elektronicznych z i do systemu SEAP.

Moduł   obsługuje   także   walidacje   biznesowe   i   techniczne   przesyłanych komunikatów. Każdy komunikat jest przed wysłaniem sprawdzany pod kątem zgodności danych ze standardami wymaganymi przez Służbę Celną. Automatyczna identyfikacja i możliwość poprawienia błędów przed wysłaniem zmniejsza ryzyko kar za niedopełnienie obowiązków informacyjnych. Moduł realizuje pełny zakres komunikacji z systemem SENT poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Spośród wielu funkcjonalności Modułu SENT warto wspomnieć o MultiSENT, która wydatnie skraca czas przekazywania i odbierania komunikatów w przypadku wysyłki wielu towarów do wielu odbiorców. Dzięki MultiSENT zgłoszenie złożonego przewozu trwa tylko 40 sekund. Moduł SENT ułatwia również obsługę transportu obwoźnego. SENT Zbiorczy pomaga w transporcie towaru bez konieczności deklarowania jego konkretnej ilości do danego odbiorcy. W momencie rozładunku możliwa jest edycja zgłoszenia i wskazanie docelowej ilości towaru.

Więcej o korzyściach wdrożenia Modułu SENT znajdziesz na stronie https://www.pentacomp.pl/pl/module/modul-sent/