Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

AI/ML technologia, która zmienia świat


Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) są potężnymi narzędziami analizy biznesowej. Mają zastosowanie w różnych sektorach, otwierając wiele nowych możliwości i poprawiając efektywność funkcjonowania wielu firm. Obsługa procesów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego wymaga dużych zasobów do przetwarzania, klasyfikacji i analizy ogromnej ilości danych.

W Pentacomp budujemy złożone platformy AI, ML dostarczając naszym klientom w prosty i przejrzysty sposób informacje do dalszych analiz.

Zastosowanie AI/ML na bazie doświadczeń Pentacomp

Case study zastosowania AI/ML

Branża: Ochrona zdrowia

Cel: Cyfrowe udostępnienie informacji o sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce

Korzyści:

  • Możliwość korzystania z metod ML bez umiejętności programowania.
  • Możliwość budowania własnych aplikacji klienckich.
  • Uniwersalność w zakresie danych, na których są wykonywane analizy.
  • Dostęp do raportów danych na temat zdrowia publicznego oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej udostępnianych przez inne instytucje.
  • Dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych są cyklicznie odświeżane w bazie Klienta, co gwarantuje użytkownikowi wgląd w aktualne statystyki.

Skontaktuj się z nami, poznaj technologię AI/ML

+48 22 417 57 10 bi@pentacomp.pl