Zarządzanie danymi – Data Governance

Data Governance – nowy wymiar zarządzania


Dane pochodzące z różnych źródeł wymagają rzetelnego podejścia do ich przetwarzania, analizy, sposobu zarządzania nimi, określenia reguł i zasad, bezpieczeństwa, ochrony oraz monitorowania. Taki zestaw dobrych praktyk zarządzania danymi stanowi Data Governance.

Eksperci Pentacomp przy użyciu najnowszych rozwiązań technologicznych pomogą w pełni zautomatyzować mechanizmy kontroli i oceny jakości danych w organizacji. Wdrożą narzędzia, które pozwolą na gromadzenie i prezentowanie wyników analiz w postaci dedykowanych raportów. Opracują strategię zarządzania danymi, określą reguły poprzez przypisanie nowych ról w organizacji. Dzięki czemu przestrzeganie standardów i zapewnienie skutecznego nadzoru nad danymi w organizacji stanie się łatwiejsze.

Korzyści z zarządzania danymi

Rewolucja informacyjna Data Governance z Pentacomp

  • Korzystaj z wiedzy i kompetencji najlepszych specjalistów z zakresu wykorzystania Data Governance.
  • Zapewnij swojej firmie zautomatyzowany mechanizm kontroli i oceny jakości danych.
  • Pozwól na gromadzenie i prezentowanie wyników analiz w postaci dedykowanych raportów.
  • Minimalizuj nakłady pracy związane z ręcznym scalaniem różnych źródeł danych.

Napisz do nas i poznaj bliżej możliwości Data Governance

+48 22 417 57 10 BI@pentacomp.pl