Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości pozyskania osoby do zespołu zajmującego się ML (Machine Learning)

14/12/23

Opis Przedmiotu Zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia dotyczy działań realizowanych przez Pentacomp Systemy Informatyczne w ramach Projektu nr 2022/ABM/02/00004 pn. „Development of an IT system based on artificial intelligence algorithms supporting the diagnosis of hip dysplasia in infants and the process of choosing the optimal therapeutic path”.

Liczba poszukiwanych osób:

Pentacomp poszukuje do swojego zespołu 1 osoby.

Java/C#Developer – 1 (pełny wymiar godzin)

 

Java/C# Developer (1 osoba)

Zakres działań:

 1. Implementacja aplikacji umożliwiającej oznaczanie obszarów anatomicznych na obrazach  w standardzie m.in. DICOM oraz filmów pochodzących z badań USG.
 2. Przygotowanie środowiska do pracy.
 3. Współpraca z zespołem, w tym przekazywanie na bieżąco informacji o postępie prac.
 4. Projektowanie, testowanie, wdrażanie i dokumentowanie wytworzonego oprogramowania.

Wymagania:

 1. Co najmniej trzyletnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji z prostym GUI.
 2. Doświadczenie w tworzeniu aplikacji pozwalających na przeglądanie plików obrazowych.
 3. Biegła znajomość języków programowania C# lub Java.
 4. Umiejętność pisania czystego i testowalnego kodu.
 5. Bardzo dobre zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów.
 6. Umiejętność współpracy z zespołem, przekazywania wiedzy i dokumentowania prac.

Oferta powinna zawierać:

 1. Opis kompetencji Oferenta w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.
 2. Rodzaj preferowanej umowy: umowa B2B, zlecenie.
 3. Cenę netto za godzinę wykonywanej pracy wraz z informacją o walucie, w której ma być dokonywana płatność (w przypadku osób spoza terytorium Polski).
 4. Okres ważności oferty, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena – 70%.
 2. Doświadczenie – 30%
 3. Sposób oceny ofert:
  1. liczba pkt w kryterium cena: cena oferty najniższej / cena oferty badanej * 70
  2. liczba pkt w kryterium doświadczenie: spełnienie wymagań doświadczenia – 10 pkt, rok-trzy lata doświadczenia więcej – 20 pkt, ponad 3 lata doświadczenia więcej – 30 pkt.
  3. łączna ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów danej oferty z obu kryteriów.
 4. Oferty należy składać na konkretne stanowisko, poprzez wypełnienie dedykowanego formularza.
 5. Data składania ofert: do końca dnia 2023-12-22.
 6. Oferty należy przesyłać na adres: joanna.wiszniewska@pentacomp.pl

Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia Zamówienia.

Załącznik nr 1 do Szacowania wartości zamówienia na ekspertów ds. ML (JavaC# Developer)

Oświadczenie