Produkty

Od 20 lat wspieramy Klientów, tworząc dedykowane rozwiązania, służące zarządzaniu i optymalizacji procesów, oraz zapewnieniu bezpieczeństwa informacji.

Posiadamy ponad piętnastoletnie doświadczenie w obszarach Business Intelligence i hurtowni danych, zdobyte w realizacji projektów dla liderów rynku telekomunikacyjnego, finansowego oraz administracji publicznej. Rozwiązania, wspierające decyzje, budujemy w oparciu o narzędzia oferowane przez liderów rynku: Oracle, IBM, SAS Institute, Microsoft, SAP oraz MicroStrategy.

Bezpieczeństwo informacji rozumiemy jako element zarządzania strategicznego. Naszym celem jest przeciwdziałanie kradzieży danych i minimalizacja ryzyka naruszenia, bądź utraty informacji. Wykorzystujemy najbardziej zaawansowane technologie, m.in. systemy szyfrowania danych i komunikacji, infrastrukturę klucza publicznego (PKI) oraz rozwiązania biometryczne.

Wierzymy, że nasza niezależność oraz specjalizacja branżowa jest podstawą najwyższej jakości rozwiązań informatycznych i profesjonalnych usług IT.

Nasza oferta dla poszczególnych rynków zawiera szerokie portfolio rozwiązań, systemów i aplikacji:

PentaBI - posiadamy ponad piętnastoletnie doświadczenie w obszarze Business Intelligence zdobyte w trakcie realizacji projektów dla liderów rynku telekomunikacyjnego, finansowego oraz administracji publicznej.

PentaBook - nowoczesny system klasy HCM - Human Capital Management

PentaHD - autorska hurtownia danych, specjalizowana dla analityki biznesowej i Big Data

PentaLIFE Suite - grupa dedykowanych rozwiązań dla sektora ubezpieczeń w skład których wchodzą:

PentaSafe to usługa testów i analizy pozwalająca na poznanie przez przedsiębiorstwo informacji na temat wrażliwości oprogramowania. Dzięki niej firma będzie mogła ocenić poziom własnego bezpieczeństwa

PentaSOA - tworzy szkielet fizycznej architektury korporacyjnej w organizacji, opartej o usługi. Kluczowe elementy rozwiązania zapewniają usługi infrastruktury klucza publicznego (PKI), zarządzania tożsamością (IDM) oraz jednorazowego uwierzytelniania (SSO). W ramach PentaSOA oferujemy produkt PentaSCAPE - platformę pozwalającą projektować, utrzymywać i zarządzać niezależnym środowiskiem wymiany informacji, zabezpieczonym szczelnym systemem ochrony danych.

PentaTax - grupa rozwiązań obsługujących przetwarzanie i przepływy informacji związanych z ustawowym raportowaniem podatkowym, celnym i akcyzowym. W ramach PentaTax oferujemy:

  • PentaSENT - rozwiązanie systemowe dla przedsiębiorstw, integrujące wymagany zakres komunikacji elektronicznej z centralnym systemem SENT, platformami ECIP/SEAP oraz automatyzujące czynności związane z realizacją wymagań ustawowych;
  • PentaJPK - dedykowany dla biznesu uniwersalny konektor i aplikacja obsługująca tzw. Jednolity Plik Kontrolny;
  • EMCS4B - narzędzie wspierające podmioty biznesowe w obsłudze przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego;
  • e-Faktura - w trakcie realizacji.