PentaLIFE

PentaLife wspiera proces obsługi produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych. PentaLife może obsługiwać dowolne produkty ubezpieczeniowe i finansowe.

Za pomocą Kreatora Produktów modelowane są produkty znajdujące się w ofercie klienta oraz związane z nimi reguły i procesy biznesowe. Ustalane są precyzyjne wszelkie parametry oraz szczegóły implementacyjne, (takie jak: sposób dokonywania obliczeń, zasady księgowań, itp.) w celu określenia właściwej konfiguracji systemu. Nowe instrumenty finansowe lub ryzyka dodawane są poprzez odpowiednią konfigurację systemu.

W Platformie PentaLife posiadamy gotowe wzorce parametryzacji produktów, które mogą być modyfikowane zgodnie z potrzebami klienta. W obecnym kształcie platforma gotowa jest do obsługi produktów ochronnych i oszczędnościowych typu Unit-Linked w wersji indywidualnej i grupowej oraz produktów strukturyzowanych.

PentaLife wspiera modelowanie i realizację procesów biznesowych na wszystkich etapach życia polisy:

  • zarządzanie produktami (kreowanie, konfigurowanie, parametryzacja, itp.)
  • obsługa polis (walidacja i przetwarzanie zleceń, umów, składek)
  • obsługa wpłat i wypłat
  • obsługa zobowiązań
  • obsługa pism i raportów
  • proces przetwarzania i zamykania dnia
  • administracja systemem (słownikami, wycenami, funduszami, itp.)

Jednym z elementów platformy jest kompletny, elastyczny i zgodny z zasadami rachunkowości mechanizm obsługi operacji finansowych, pełniący funkcję Księgi Pomocniczej. PentaLife wspiera proces raportowania sprawozdawczego, operacyjnego oraz wszelkiego rodzaju analizy i zestawienia.

PentaLife umożliwiający łatwą integrację z systemami zewnętrznymi. Integracja z korporacyjnymi systemami księgowo-finansowymi lub z systemami raportowymi (np. Hurtownie danych oraz BI) polega głównie na odpowiedniej konfiguracji systemu.

Referencje:
Nasza autorska platforma PentaLife obsługuje procesy związane z zarządzaniem produktami m.in. u największego w Polsce ubezpieczyciela.
Największym sukcesem jest wykorzystywanie Platformy PentaLife w Open Life.

KONTAKT:
Jolanta Popowicz
tel. 22 417 57 10
Jolanta.Popowicz@pentacomp.pl