Doradztwo

Oferujemy profesjonalne doradztwo strategiczne i technologiczne oraz usługi IT w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w realnym biznesie i zarządzaniu organizacją.
Pentacomp to partner, który wspiera realizację celów biznesowych z pomocą IT.

Zakres usług doradczych Pentacompu obejmuje:

 • analizy przed etapem projektowania i wdrażania rozwiązań, w tym analizy ukierunkowane na poprawę i optymalizację procesów biznesowych,
 • pomoc w wyborze dostawcy rozwiązań i usług IT
 • nadzorowanie i zarządzanie projektami IT realizowanymi przez dostawców lub zasoby wewnętrzne
 • prowadzenie projektów informatycznych
 • wsparcie w projektach z wykorzystaniem metodyk wodospadowych i AGILE
 • projektowanie i zarządzanie architekturą korporacyjną
 • projektowanie i zarządzanie infrastrukturą IT
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym zarządzania systemami i projektowania zabezpieczeń systemów
 • wybór i projektowanie rozwiązań Business Intelligence opartych na hurtowniach danych oraz wsparcie we wprowadzaniu procesów zarządzania wiedzą
 • doradztwo w zakresie komunikacji z systemem EMCS PL i procesów zwolnienia z poboru podatku akcyzowego przy przemieszczaniu towarów objętych akcyzą
 • doradztwo w zakresie wsparcia informatycznego dla obszaru poboru i rozliczania cła

Usługi doradztwa IT racjonalizują koszty Klienta i optymalizują procesy informatyzacji – od etapu prowadzenia analiz, przez wybór właściwego rozwiązania i dostawcy, po zarządzanie lub nadzorowanie projektów i zarządzanie istniejącymi systemami IT.
Pentacomp posiada certyfikaty ISO 9001 oraz NCAGE – Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NATO.

KONTAKT:
maciej.majewski@pentacomp.pl