Integracja

W oparciu o doświadczenia z realizacji części platformy P2 dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Pentacomp stworzył bezpieczną platformę wymiany komunikatów B2B, zgodnie z SOA oraz zaawansowanymi standardami bezpieczeństwa (np. SAML2) - konkurencyjną cenowo w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku.
PentaSOA Suite tworzy szkielet fizycznej architektury korporacyjnej w organizacji, opartej o usługi. Kluczowe elementy rozwiązania zapewniają usługi infrastruktury klucza publicznego (PKI), zarządzania tożsamością (IDM) oraz jednorazowego uwierzytelniania (SSO). Usługi są udostępnione w ramach jednolitej szyny usług (ESB).

Platforma realizuje m.in. następujące usługi:
strzalka_1.png Uwierzytelnienie i autoryzację
strzalka_1.png Zarządzanie tożsamością
strzalka_1.png Obsługę podpisu elektronicznego
strzalka_1.png Znakowanie czasem
strzalka_1.png Zarządzanie uprawnieniami
strzalka_1.png Logowanie zdarzeń
strzalka_1.png Zarządzanie incydentami

PentaSOA Suite może być w prosty sposób wdrażany. Konstrukcja rozwiązania zapewnia skalowalność oraz wysoką wydajność. System elastycznie dopasowując się do zmiennych w czasie potrzeb Klienta, pozwala na ewolucyjną integrację z innymi systemami w organizacji.

KONTAKT:

PentaSOA@pentacomp.pl