Integracja

W oparciu o doświadczenia z realizacji części platformy P2 dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Pentacomp stworzył bezpieczną platformę wymiany komunikatów B2B. Jest ona zgodna z SOA oraz zaawansowanymi standardami bezpieczeństwa (np. SAML2). Platforma autorstwa Pentacomp jest konkurencyjna cenowo w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku.
PentaSOA Suite tworzy szkielet fizycznej architektury korporacyjnej w organizacji, opartej o usługi. Kluczowe elementy rozwiązania zapewniają usługi infrastruktury klucza publicznego (PKI), zarządzania tożsamością (IDM) oraz jednorazowego uwierzytelniania (SSO). Usługi są udostępnione w ramach jednolitej szyny usług (ESB).

Platforma realizuje m.in. następujące usługi:

strzalka_1.png Uwierzytelniaj i autoryzuj
strzalka_1.png Zarządzaj tożsamością
strzalka_1.png Obsługa podpis elektronicznego
strzalka_1.png Znakuj czasem
strzalka_1.png Zarządzaj uprawnieniami
strzalka_1.png Loguj zdarzeń
strzalka_1.png Zarządzaj incydentami.

PentaSOA Suite możesz wdrożyć w prosty sposób w Twojej firmie. Konstrukcja rozwiązania zapewnia skalowalność oraz wysoką wydajność. Elastycznie dopasowując się do zmiennych w czasie potrzeb Klienta, system pozwala na ewolucyjną integrację z innymi systemami w organizacji.

KONTAKT: PentaSOA@pentacomp.pl

    Poznaj historię sukcesu e-Recepty

      Poznaj historię sukcesu mojeID

        Poznaj historię KREPTD dla GITD