Certyfikaty

Zespół Pentacomp stanowi wykwalifikowane grono doświadczonych w swoich dziedzinach specjalistów i ekspertów, stale podnoszących swoje kwalifikacje. Nasi pracownicy mogą poszczycić się wieloma certyfikatami metodycznymi i technicznymi. Posiadamy również certyfikaty świadczące o zgodności naszych działań z najwyższymi standardami, wyznaczonymi przez CCJ WAT, WCNJiK i in. jednostki. Zapraszamy do zapoznania się z nimi poniżej:

 

 CERTYFIKATY FIRMOWE

 • Certyfikaty potwierdzające zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz
  ISO/IEC 27001:2017
  , nadane przez Centrum Certyfikacji Jakości WAT

CERTYFIKATY PRACOWNICZE

Do najważniejszych certyfikatów metodycznych zdobytych przez naszych pracowników należą:

 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 • Certified Information Systems Auditor (CISA)
 • Information Security Management Systems Lead Auditor
 • Certified HL7 CDA Specialist
 • Certified Scrum Master
 • Information Technology Infrastructure Library
 • Management of Risk
 • PRINCE2
 • Professional Scrum Product Owner
 • Professional Scrum Master
 • Project Management Professional (PMP)
 • REQB Certified Professional for Requirements Engineering
 • TOGAF

W obszarze zdobytych certyfikatów technicznych możemy wymienić między innymi:

 • Microsoft Certified IT Professional
 • Microsoft Certified Professional Developer
 • Microsoft Certified Solutions Associate
 • Microsoft Certified Solutions Developer
 • Microsoft Certified Solutions Expert
 • Oracle Certified Expert Java Component Developer
 • Oracle Certified Master Java Enterprise Architect
 • Oracle Certified Professional Java Business Component Developer
 • Oracle Certified Professional Java Programmer
 • Sun Certified Business Component Developer
 • Sun Certified Enterprise Architect
 • Sun Certified Programmer
 • Sun Certified Web Component Developer