Certyfikaty

Jakość i bezpieczeństwo to dla Pentacompu priorytet.  Politykę z tym związaną realizujemy m.in. poprzez Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001:2022.


Pentacomp jest członkiem polskiego oddziału organizacji HL7, w ramach której działa na rzecz rozwoju standardów elektronicznej wymiany informacji między systemami informatycznymi w ochronie zdrowia.