Badanie rynku – ustalenie szacunkowej wartości pozyskania eksperta ds. medycznych do zespołu realizującego projekt badawczo-rozwojowy

10/11/23

Opis Przedmiotu Zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia dotyczy działań realizowanych przez Pentacomp Systemy Informatyczne w ramach Projektu nr 2022/ABM/02/00004 pn. „Development of an IT system based on artificial intelligence algorithms supporting the diagnosis of hip dysplasia in infants and the process of choosing the optimal therapeutic path”.

Pentacomp poszukuje do swojego zespołu 1 osoby.

Ekspert ds. medycznych – 400 godzin roboczych.

 

Ekspert ds. medycznych – 1 osoba

Zakres działań:

 1. Udział w opracowaniu sposobu oceny jakości danych treningowych.
 2. Weryfikacja przekazywanych do Zamawiającego danych medycznych tzw. danych uczących w ramach projektu badawczo – rozwojowego dotyczącego opracowania systemu wspomagającego diagnostykę dysplazji stawu biodrowego.
 3. Bieżąca praca nad dopracowaniem zakresu zbieranych danych treningowych i sposobu ich adnotacji.
 4. Udział w opracowaniu koncepcji działania i testowania algorytmów ML.
 5. Ocena skuteczności algorytmu Machine Learningu (ML) wspomagającego podejmowanie decyzji w zakresie diagnostyki dysplazji stawu biodrowego.

Wymagania:

 1. Ukończone studia wyższe medyczne.
 2. Specjalizacja z obszaru ortopedii i traumatologii.
 3. Minimum 20 lat doświadczenia medycznego w obszarze ortopedii, traumatologii oraz rehabilitacji medycznej.
 4. Ugruntowane relacje w środowisku lekarskim.
 5. Minimum 15 lat doświadczenia w wykonywaniu badań usg oraz diagnostyce dzieci w zakresie dysplazji bioder.
 6. Znajomość teoretyczna oraz praktyczna metody oceniającej morfologię stawu biodrowego Dr. R. Grafa.
 7. Biegła znajomość języka angielskiego.

Oferta powinna zawierać:

 1. Opis kompetencji Oferenta w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.
 2. Rodzaj preferowanej umowy: umowa B2B, zlecenie.
 3. Cenę netto za godzinę wykonywanej pracy.
 4. Okres ważności oferty, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena – 70%.
 2. Doświadczenie medyczne – 30%
 3. Sposób oceny ofert:
  1. Liczba pkt w kryterium cena: cena oferty najniższej / cena oferty badanej * 70
  2. Liczba pkt w kryterium doświadczenie medyczne: spełnienie wymagań doświadczenia – 10 pkt, rok-dziesięć lat doświadczenia więcej – 20 pkt, ponad 10 lat doświadczenia więcej – 30 pkt.
  3. Łączna ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów danej oferty z obu kryteriów.
 4. Data składania ofert: do końca dnia 2023-11-17
 5. Oferty należy przesłać na adres: mateusz.nowakowski@pentacomp.pl

Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66

Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia Zamówienia.

Załącznik nr 1 do Szacowania wartości zamówienia na eksperta ds. medycznych (ekspert ds. medycznych)

Oświadczenie